Bjervig sa fra til Skogstad at han ville gi seg før sommerferien. Torsdag kom nyheten i VG. Bjervig fortsetter frem til 1. januar og vil være tilgjengelig ut 2023/24-sesongen.

Etter nyheten har flere eksperter pekt på at langrennssjefens jobb har vært for krevende. Bjervig har hatt ansvar for det sportslige, økonomiske og administrative.

– Det jeg har merket er at rollen har endret seg ganske mye over tid. Kravene i tillegg til det å drive selve idretten, gjør at jeg følte at det ble en krevende rolle. Samtidig som jeg skulle følge opp idretten, ble det så mye mer jeg som leder måtte følge opp, sier Bjervig til VG og fortsetter:

– Idrettens ansvar har blitt så mye større. Det kreves nå at idretten må ta et større samfunnsansvar, som vi selvfølgelig skal gjøre, men det er mye mer komplekst nå enn før. Du sitter med toppansvar for det sportslige, og du må samtidig ta ansvar for at det administrative og alle forventningene i samfunnet rundt oss blir ivaretatt.

Han tok grep etter OL i Beijing og ansatte Per-Elias Kalfoss i en nyopprettet stilling som «fagansvarlig toppidrett».

Torbjørn Skogstad ville gjerne hatt med Bjervig frem til OL i 2026, men har stor respekt for valget om å gi seg. Nå vil langrennskomiteen (styret i langrenn) lytte på Bjervigs innspill.

– Espen har lang erfaring i rollen. Det er derfor naturlig å lytte til ham og hans erfaringer også, før vi lander en endelig utlysningstekst. Hva slags personer trenger vi for fremtiden? Rollen endrer seg hele tiden. Vi skal høre på Espen sine tanker, sier Skogstad.

– Flere eksperter påstår at Bjervigs belastning har vært for stor. Vil man nå se på strukturen?

– Vi hadde en gjennomgang av strukturen for et års tid siden. Dette resulterte i at Per-Elias Kalfoss ble ansatt. Hans hovedoppgave er faglig oppfølging av toppidretten. Per-Elias er også bindeleddet inn mot Olympiatoppen.

– Espen må selv svare for hva han synes har vært mest krevende, men slik jeg har oppfattet det, er det ikke nødvendigvis kjernevirksomheten, men stadig flere utenomsportslige ting han må ta stilling til som sliter. Til tider har det nok vært tøft.

– Så langrennskomiteen har ikke kunnet blande seg mer inn i hvordan langrennssjefens jobb skal være?

– Langrennssjefen bestemmer sin egen organisering. Og jeg har ingen tilbakemeldinger fra Espen om at han ville hatt det annerledes, svarer Skogstad og fortsetter:

– Men nå er vi ved et veiskille, da er det er naturlig å se på om vi må endre kravlisten når vi skal søke etter en ny langrennssjef. Det vil alltid være rom for forbedringer. Nå ser langrennskomiteen fram til å gå i gang med en spennende rekrutteringsprosess.

Hva er status, har dere brukt månedene etter Bjervig ga beskjeden på å starte jakten på en ny ansatt? Eller starten den nå?

– Vi må ta ting i rett rekkefølge. Nå har det informert internt og eksternt at han gir seg. Prosessen med å finne en erstatter vil vi starte nå.

TOPP: Torbjørn Skogstad, leder av langrennskomiteen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Er det uheldig å ha en langrennssjef som sier han mangler gløden inn i en ny sesong?

– Slik jeg kjenner Espen, er jeg ikke bekymret. Dette handler, slik jeg forstår Espen, mer om motivasjon i et lengre perspektiv med tanke på OL i 2026. Det står veldig stor respekt av Espens vurdering, og jeg er ikke bekymret for at han ikke vil fullføre jobben 100 prosent.

– Hvordan vil du oppsummere Bjervig tid som langrennssjef?

Det er ingen tvil om at Espen har stått stødig i jobben, resultatene og medaljene taler for seg selv. Personlig har jeg hatt et veldig tett godt samarbeid med Espen over mange år. Vi har jobbet veldig tette i disse årene.