– Vi har avsluttet det som har vært en krevende varslingssak, sa Kjøll på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Deretter understreket hun at varlser var i sin fulle rett til å varsle, og at personen det ble varslet på ikke har brutt noen regler. Administrasjonen i NIF fikk også ros for å ha handlet korrekt.

Ingen fikk altså kritikk. Det utløste derimot en lang rekke kritiske spørsmål fra journalistene som deltok på pressekonferansen. Den varte i rundt 40 minutter.

Kjøll ga ordet til advokat Jan Fougner, som har «meklet» i saken de siste ukene:

– Saken kunne ha vært håndtert enklere, med tidligere fokus på løsning og læring. Hverken varsler eller omvarsler har brutt noen regler, så alt ligger til rette for at de kan fortsette samarbeidet sitt som før, sier Fougner.

Han understreker at saken har vært en veldig belastning for de to involverte.

– De har begge opplevd at saken har blitt større enn de så for seg.

– Du sier at varsler var i sin fulle rett til å varsle, og at den det ble varslet på ikke har gjort noe galt. Og administrasjonen har gjort alt rett...?

– Reglene for hvordan slikt skal løses er fulgt. Så kan man alltid diskutere om det kunne vært gjort på en annen måte. Det er en observasjon som man kan ta med seg: At det er et mål å gjøre det på en enklest mulig måte, svarte Fougner.

FIKK BETALT: Advokat Jan Fougner. Foto: Mattis Sandblad / VG

Forsvarer millionsum

Kjøll understreket at det har vært nødvendig å benytte advokater i saken:

– Advokatbistanden har totalt beløpt seg til 1,1 millioner kroner. Det er mye penger, men i slike saker er det avgjørende at partene har god juridisk støtte, sier Kjøll.

Hun bekrefter at det også er brukt penger på kommunikasjonshjelp, men omtaler det som «minimalt».

– Dere har brukt 1,1 millioner kroner å noe som omtales som en misforståelse og «unødvendige penger». Hvem sin skyld er det? Og tar du, Kjøll, noe selvkritikk?

– Vi har egne prosedyrer og hensyn som skal ivaretas i norsk idrett. Vi har fulgt det til punkt og prikke. Det var nødvendig med juridisk bistand og da var dette summen man landet på, sier Kjøll.

– Skal «slike saker» koste én millioner kroner? Da blir det veldig dyrt?

– Vi har håndtert varslingssaken i henhold til NIFs regelverk, svarte Kjøll.

Krever beklagelse

Hva som nå skjer er likevel uklart:

For selv om det ble innkalt til pressekonferanse - såkalt «Åpen time» - i dag, så er det fortsatt stor misnøye i korridorene på Idrettens hus.

Temaet på pressekonferansen er varslersaken, der en sentral person i administrasjonen til NIF har levert et varsel mot et styremedlem.

Varsleren har den siste tiden vært sykmeldt. Styremedlemmet har på sin side ikke deltatt på de siste styremøtene i NIF.

Kilder med kjennskap til saken opplyser overfor VG at sistnevnte slett ikke er fornøyd med måten saken har blitt håndtert av ledelsen i sin egen organisasjon.

LAGET 90 SIDERS RAPPORT: Advokat Erling Grimstad ble hyret inn av NIF, og definerte selv omanget av rapporten han utarbeidet. Foto: Espen Braata / VG

Vedkommende ønsker seg, etter det VG forstår, en beklagelse fra toppledelsen i NIF.

VG spurte Berit Kjøll i dag om hun har beklaget overfor personen det er varslet mot:

– Gjennom det vedtaket som jeg leste opp, så ligger det omtalt. Vi anser det for å ha vært en stor belastning for de involverte, sier hun.

– Hvorfor mener du at varselet var reelt, og hvorfor maktet du ikke å rydde opp i denne misforståelsen?

– Jeg finner det ikke riktig å gå inn i detaljene i denne saken, svarte Kjøll.

Jan Fougner tok så ordet:

– Det var gjennom mine samtaler mellom partene og deres advokat at misforståelsen kom for dagen, sa han.

Kjøll tok på eget initiativ opp opplysningene om misnøye under hennes ledelse i Idrettens Hus:

– Jeg opplever at det er stort rom for diskusjoner i idrettsstyret. At det kan være ulike synspunkter i et styre skulle bare mangle. Det er bare et sunnhetstegn, hevdet hun.

Derfor krangler de

Bakgrunnen går tilbake til midten av desember 2022:

Da deltok varsleren, Berit Kjøll og personen det er varslet på i en felles telefonsamtale. Temaet var en VG-sak om strømmetjenesten MyGame, der en 12 år gammel gutt ble filmet mens han sloss ute på banen.

Styremedlemmet etterspurte bakgrunnen for den omtalte episoden. Vedkommende mente dette var «bestilt» på forrige styremøte.

DÅRLIG STEMNING: Styret i NIF, som holder til i dette bygget i Oslo, er svært splittet. Foto: Espen Sjølingstad Hoen / VG

Varsleren skal ha reagert og ment at hen ble anklaget for ordrenekt i påsyn av idrettspresidenten.

Tidligere Økokrim-leder, advokat Erling Grimstad, fikk så i oppgave å utarbeide en omfattende rapport om saken. Denne er på snaut 90 sider, og bidro ikke til å dempe gemyttene.

Deretter engasjerte NIF arbeidsrettsadvokat Jan Fougner, som den siste tiden har forsøke å mekle saken i land på en måte som begge parter kan leve med.

Etter det VG forstår, og som TV 2 også har omtalt, så mente Fougner tidlig at varslersaken ikke faller inn under varslingsinstituttet.

Idrettsforbundet har foreløpig ikke gått ut med hvor store beløp som er brukt på den pågående varslersaken.

Berit Kjøll ønsker gjenvalg som idrettspresident på idrettstinget i juni. Styremedlem Zaineb al-Samarai har utfordret henne om dette vervet og stiller som motkandidat.

– Det har vært litt temperatur i styrerommet ditt i det siste. Får det noen konsekvens for ditt kandidatur i presidentvalget?

– Nei, det gjør det ikke, svarte Kjøll i dag på spørsmål fra VG.