Tar master på slagverk

Kristine H. Nordgaren er som første student ved Musikkonservatoriet i Tromsø i ferd med å ta en mastergrad på slagverk. Lørdag 9. januar spiller hun sin avsluttende masterkonsert.

MASTERKONSERT: Lørdag 9. januar er en merkedag for Musikkonservatoriet i Tromsø. Da blir Kristine Hansen Nordgaren med sin masterkonsert den første som tar mastergrad på slagverk ved musikkutdanningsinstitusjonen. 

kultur

Kristine Nordgaren er opptatt av repertoar basert på eller inspirert av samisk kultur, noe som også vil prege konserten hun denne lørdagen holder i konsertsalen på musikkonservatoriet.

– Personlig opplever jeg at kombinasjonen av etnisk kultur og musikk og vestlig musikk har et unikt særpreg som appellerer til meg. Ved å tilegne meg kunnskap om diverse spilleteknikker, verdensmusikk og relevant repertoar for slagverk, så håper jeg å høyne mitt eget kunnskapsnivå og fokusere på dette i mitt virke som slagverker og komponist, opplyser hun.

Seks år i Tromsø

Kristine Nordgaren har tatt alle seks studieårene sine ved konservatoriet i Tromsø, og så langt hun kjenner til, så er hun den første slagverkeren som tar en mastergrad på slagverk her.

– Jeg har hatt seks fantastiske år her med Guri Frenning som hovedlærer på bachelorstudiet og Sigrun Gomnæs som hovedveileder på masterstudiet, forteller hun.

Mens hun har vært student i Tromsø, har Kristine Nordgaren også vært aktiv i ensemblene Slagkraft og Is_beat. Slagkraft turnerte i Nordland, Troms og Finnmark med egenproduserte konserter, og Is_beat debuterte på Nordlysfestivalen i 2013 og har senere gitt skolekonserter i regi Den kulturelle skolesekken i Finnmark.

LES OGSÅ: – En drøm å få spille før Tiësto

Skape ny musikk

– I utgangspunktet har jeg vært opptatt av å finne er prosjekt der jeg kan skape ny musikk med rotfeste i Nord-Norge. Én av tingene jeg har forsøkt å gjøre er å inspireres av en kultur og finne instrumenter tilhørende den samme kulturen. Etter en del research har masterprosjektet mitt, «Hvor er ur», endt med å ha et hovedfokus på samisk kultur og instrumenter med samisk tilknytning, opplyser Kristine H. Nordgaren.

– Videre er jeg opptatt av naturlyder og urlyder. Jeg ønsker at musikken som kommer ut av prosjektet skal ha et slags grunnleggende og ekte lydbilde som skal prege det klingende resultatet og estetikken. Men hva er urlyder, og hvordan kan man skape urlyder? Dette liker jeg å søke etter. Prosjektets endelige intensjoner og mål er å blande en gammel kulturarv inn i samtiden og forsøke å komme fram til et nytenkende og unikt resultat – farget av urlyder, fortsetter hun.

LES OGSÅ: Rekordbesøk på Polarmuseet

Ungkunst på FINN

– Siden august 2013 har jeg i hovedsak jobba med mitt soloprosjekt/masterprosjekt «Hvor er ur». I løpet av denne perioden har jeg mottatt flere bestillingsverk, skrevet og urfremført egen musikk og mottatt diverse stipender. I juni 2015 ble jeg valgt ut som en av ungkunstnere på Festspillene i Harstad i 2016 med egen produksjon: «Et fokus på Snefjord». Samme produksjonen ble nylig spilt inn på CD. Utgivelsesdato er ennå ikke bestemt, men mest sannsynlig i juni 2016, forteller Kristine Nordgaren.

Hun forteller at hun i tillegg har utvikla et nytt instrument, en reinofon, bestående av 20 stemte reinbjeller.

– Dette instrumentet debuterer på konserten lørdag ettermiddag, forteller Kristine Hansen Nordgaren.