Akademiet har som mål å være et sted for utforskning, debatt, refleksjon og formidling av kunst og kunnskap om nordområdene. Det er en del av et større kunstforskningsprosjekt ved Musikkonservatoriet: Art VAPO – True North, finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Det Akademiet kaller sitt første symposium ble gjennomført i Verdensteatret i form som en blanding av et akademisk symposium og en kunstnerisk performance.

Publikum, eller om man heller vil kalle oss deltakerne på symposiet, ble med ei rekke forelesninger og kunstneriske eksempler.

Arrangørene av symposiet hadde satt opp fem hovedpunkt på programmet: «Lyden av Nord», «Bildet av Nord», «Kontrafaktisk metode» «Pan-Arktisisme» og «Nordområdebevegelser».

Svermeri og virkelighet

I de to første punktene dreide mye seg om hvordan vår oppfattelse av nord er blitt til. Hvordan lyden av nord, først og fremst gjennom musikken, og bildet av nord, med vekt på billedkunsten, har festet seg.

foto
NORDOMRÅDEBEVEGELSER: Danseren Liv Hanne Haugen var en av de medvirkende under New North Academys symposium. Foto: Marius Fiskium

Lenge var det slik at det ikke var folk nordfra som skapte holdningene til dette. Det kom mennesker sørfra på «ekspedisjon» nordover og tok med seg sine opplevelser og inntrykk fra korte turer tilbake der de kom fra, og bearbeidde dem inn i sine kunstneriske verk. Det var ikke Nord selv som skapte dem.

En blanding av svermeri og manglende kunnskap danna falske bilder.

Et interessant innspill som ble presentert i forbindelse med at det også i dag skapes falske bilder av nord, men av mennesker fra landsdelen og av økonomiske hensyn. Ikke minst har den stadig voksende turismen i nordområdene ført til at det er fordelaktig å skape et mer eksotisk bilde av det nordlige enn hva som er virkeligheten.

Røske opp

Det er interessante tanker som her blir presentert, og New North Academy har til hensikt å røske opp i disse falske forestillingene og bidra til å skape nye og reelle forestillinger som ikke har noe med eksotisme å gjøre.

I sin forelesning sa kunsthistorikeren Hanne Hammer Stien blant anna at nordområdene er i konstant forandring, både når det gjelder kultur og geografi, og dette må reflekteres i det bildet som skapes av den arktiske og subarktiske delen av verden.

Lært av Nordting

Det er tydelig at New North Academy har lært mye av Amund Sjølie Sveen og hans prosjekt Nordting. Sveen deltar selv i akademiet som følger litt av Nordtings evne til å blande vitenskap med politikk og kunstneriske uttrykk, og samtidig gjøre publikum til en aktør i det som skjer.

Det er ingen tvil om at Sveens arbeid har gitt ringvirkninger også ute i samfunnet, ikke bare i kunsten. Det er også interessant det New North Academy driver med.

foto
AMUND SJØLIE SVEEN: Sammen med Geir Davidsen og Hilde Blix leder Amund Sjølie Sveen prosjektet New North Academy. Foto: Helge Matland

Personlig hadde jeg stor sans for denne «forestillinga», om vi skal kalle den det. Men sett ut fra et bredere publikumsperspektiv, så er nok prosjektet slik det ble presentert på dette «symposiet», noe som fenger de spesielt interesserte.

Det gjelder spørsmålene om hva nordområdene er, hvordan de blir sett på og hva de skal kunne bli. Og det samme kan sies om vi ser kun på den kunstneriske delen av det.