Debatt

«Vi har ingen å miste»

I verdens lykkeligste land velger gjennomsnittlig 530 mennesker å ta sitt eget liv hvert eneste år. Dette tilsvarer omtrent elleve per 100.000 innbygger.

Illustrasjon.  Foto: Sara Johannessen/Scanpix

meninger

Ifølge denne statistikken er vi ikke langt dårligere enn verdensgjennomsnittet, men hvordan kan «verdens lykkeligste land» være så dramatisk middelmådig på noe så viktig?

I dagens grunnskole kan det om du er heldig en sjelden gang nevnes at det også finnes psykiske lidelser i tillegg til fysiske. De aller fleste, om ikke alle elever, vil gå igjennom hele skoleløpet uten å få tilfredsstillende informasjon om psykiske lidelser og psykiske plager. Det er uakseptabelt, siden psykisk helse er så viktig for samfunnet generelt, og ikke minst ungdommen selv. Det er mennesker i alle aldere som velger å ta sitt eget liv. Kampen mot psykiske lidelser og selvmord er ikke bare en ungdomskamp, men mange problemer starter tidlig. Hvis vi skal kunne forbedre den psykiske helsen i Norge, må vi starte i ungdoms- og barneårene.

Det er ungdommer i dag som går rundt med tanker og følelser som mennesker på den alderen ikke skal tenke og ha. På grunn av manglende informasjon og manglende tilgjengelighet av helsesøster og psykologer i skolene, vil mange gå i lang tid med sine til tider svært destruktive tanker. Det er ikke bare sørgelig, men direkte livsfarlig.

Det viktigste vi kan gjøre for å redusere antall selvmord og selvmordsforsøk er å informere. Vi må informere om psykiske lidelser og hvilke støtteorganer som finnes. Alle unge i Norge må vite at de har mulighet til å prate med helsesøster eller psykolog om de skulle føle behov for det. Disse ordningene må styrkes. Vi må også ansette flere lærere slik at hver elev får en tettere oppfølging og man kan oppdage problemer tidligere.

AUF og Arbeiderpartiet går inn for et historisk løft i innsatsen for å verne om ungdommers psykiske helse. Vi ønsker å få flere lærere, helsesøstre og psykologer inn i skolen for å bygge et sterkere sikkerhetsnett for ungdom. I dag er det skoler som kun har helsesøster på skolen en gang i uka. Ap går til valg på at det skal være helsesøster på alle skoler hver eneste dag. I tillegg skal vi jobbe for en digital helsesøstertjeneste, som minker terskelen for å kontakte helsesøster og tar skolehelsetjenesten med inn i det 21. århundret. I Norge har vi absolutt ingen å miste! Derfor er det så ekstremt viktig at vi først av alt innser at det er et problem for så å følge de opp med konkrete løsninger! I Arbeiderpartiet og AUF er vi definitivt klar for å ta denne kampen, fordi vi er glad i Norge, vi er glad i verdens lykkeligste land og i verdens lykkeligste land skal alle liv være verdt å leve!