Fra sidelinja

«Tromsø slaktes av sine egne»

Det er rørende å se hvilken omsorg ledende skribenter og andre maktpersoner i Tromsø har for Vadsø og Finnmark i disse regiontider.

Øyvind Hilmarsen - Hva nå?  Foto: ERLEND KJERNLI

meninger

Akkurat nå møtes fylkespolitikerne i vår region i Vadsø for å stake ut kursen for vår nye region. Hva skjer med Tromsø i denne saken? Slaktes kommunen for fylkeskommunale lederoppgaver?

Det har vært få lokale tilhengere av Tromsø som regionhovedstad. Så langt har kun tidligere politimester Hugo Henstein i Nordre Hålogaland, og iTromsø-redaktør Stig Jakobsen ytret noe om dette.

Ordføreren i Ibestad Dag Sigurd Brustind og fylkesråd Ivar B. Prestbakmo har også ytret seg positivt om Tromsø. Det bør tromsøværingene sette stor pris på. Jeg har ikke sett Tromsøs ledende politikere gjøre det samme.

Tromsøs suksess er tuftet på å være det sentrale administrative, næringsmessige og kunnskapsmessige midtpunkt i landsdelen. Porten til Ishavet og Nordens Paris sier det meste om Tromsøs suksess. Tromsø har ikke hatt suksess om den ikke hadde en funksjon for omlandet.

Da Amundsen, Nansen og andre internasjonale størrelser kom til Tromsø for å mønstre mannskap til sine ekspedisjoner, var det ikke nødvendigvis ur-tromsøværinger de gikk etter.

Men i Tromsø traff dem de barske ishavsgutta fra blant annet Balsfjord, de eksellente hundekjørerne, eller slike som lærte dem at pelsen på bekledningen skulle vende ut – akkurat som på dyrene.

«Tromsøsuget» har Folkebladets redaktør Steinulf Henriksen kalt det. Det er hans veldig lokale navn på en internasjonal megatrend: Folk vil bo tettere. Det er bare slik det er, og det nytter ikke klage på byene.

Folk ønsker å flytte og bo i dem. Det man da gjør er å refse sin egen ungdom. På samme måte som folk flytter fra Kaldfarnes til Finnsnes, flytter folk til Tromsø, og fra Tromsø flytter folk til Bergen eller Oslo.

Nå skal Tromsø tømmes for hovedstadsfunksjoner, det er viljen til de mest høyrøstede. Troms-navnet skal sendes på skraphaugen, bare fordi vi i noen korte tiår lå under Finnmark Amt. Finnmarks-identiteten og navnet skal råde, selv om to tredjedeler av innbyggerne ikke er finnmarkinger eller identifiserer som det.

Å tre dette navnet ned over hodet til dem som definerer seg som etterkommere av vikingene langs kysten blir ikke rett. Det er svært feil å gjøre. Da er Hålogaland å foretrekke, eller det enkle «Troms og Finnmark».

Tromsø er Troms sin mest sentrale ø. Herfra måtte du opp Tromsdalen for å komme deg innover fylket. Det var før sjøveien ble populær. Øya ligger strategisk til og kontrollerte sjøfarten gjennom området. Her har vi en 1000 år gammel festning, og der ble Tollboden etablert når Tromsø fikk bystatus noen år etter Vardø.

Tromsø og Vardø har mange historiske likhetstrekk, men kraften i de private og offentlige investeringene i Tromsø har skapt en kommune med like mange innbyggere som hele Finnmark fylke.

Tromsø er en nordnorsk suksess som den nye regionen bør bygge opp under, ikke forsøke å holde nede eller å slakte for hovedstadsfunksjoner.

De kloke politikerne i fylkestingene bør tenke godt over Tromsøs suksess, og hva som har gjort at Tromsø vokser med mellom 1000 til 2000 innbyggere hvert år. De kommer ikke lenger fra kommunene rundt Tromsø, men fra utlandet og resten av Norge.

Å plassere en regionhovedstad i ytterkant av den nye regionen blir feil. Nærhet mellom næringsliv og beslutningstakere på regionalt nivå er et av suksesskriteriene for en ny region. Vi skal leve av privat næringsliv, ikke offentlige arbeidsplasser.

Det handler også om arbeidssted til svært mange ansatte fylkeskommunen. Det må politikerne ta hensyn til. Å legge fylkesmannsembetet til Vadsø ble en fin balanse og avstand mellom den fremtidige regionhovedstaden Tromsø og fylkesmannsembetets hovedkvarter i Vadsø.

Den raske persontransporten vil foregå med fly og der er det gode forbindelser gjennom et svært godt utbygget kortbanenett. Ny teknologi gjør lufttransport billigere, og det vil være bærebjelken for persontransport i den nye regionen, i tillegg til veiene.

Gods vil også i all hovedsak gå på vei, før det losses over på jernbanen i Narvik. Det eneste som kan rokke på det er de strategisk kloke finnene, som kan legge en ny bane til Kirkenes eller Skibotn. Isfrie havner er viktige, det har historien vist oss.

Å ta Tromsø i forsvar er ikke alltid så lett, det har mang en lokalpolitiker fått erfare i fylkesforeningen sin. Men det er nødvendig å forsvare den vekstkraft Tromsø kommune har.

Gjennom folks skaperkraft har det blitt etablert mange store private og offentlige arbeidsplasser, bedrifter og institusjoner.Og nå bygges nye gjennom Arktisk Råd og Tromsø som Arktisk hovedstad.

Det vil bety mye for den nye regionen og da bør ikke fylkespolitikerne starte med å slakte Tromsø som hovedstadsfunksjonen for den nye regionen.