iTromsø mener:

Kommunen bør strømme formannskapsmøtene

Med strømming av møtene kan vi håpe på en bedre og mer saksorientert politisk debatt

meninger

I lys av evalueringa av den «nye» formannskapsmodellen i Tromsø, innført i 2016, er det foreslått at formannskapsmøtene i Tromsø skal strømmes og at videoen skal lagres digitalt, åpent tilgjengelig på Tromsø kommunes nettsider.

Kommunestyret skal ta stilling til dette, og flere forslag i oktober, men Erlend Svardal Bøe (H) har foreslått at strømminga bør innføres allerede nå. Det er vi enig i.


Åpner for å strømme alle politiske møter, men vil ikke filme partimøtene

I dag er det kun kommunestyremøtene som strømmes på deres nettsider. Nå vil politikerne videooverføre både formannskaps- og komitémøter for å øke åpenheten rundt de politiske prosessene.


I en årrekke har kommunestyremøtene blitt strømmet på kommunens nettsider. I tillegg til å være underholdning for spesielt interesserte, er det først og fremst en måte å gjøre beslutningene i kommunen mer åpne og transparente.

Istedenfor å måtte lete seg gjennom tungvint byråkratisk språk i sakspapirer og protokoller, kan velgerne enkelt se hva representantene de har valgt inn til kommunestyret sier fra talerstolen, og hva de stemmer.

Formannskapet i Tromsø har fått mer makt enn de hadde før en parlamentarisk styreform ble innført i 2011.

I realiteten har de rødgrønne på rådhuset innført en kvasiparlamentarisme, hvor beslutningene i kommunen i stor grad treffes hver tirsdag klokka 12 i formannskapssalen.

Kommunestyret avviker sjeldent fra vedtak truffet av de ni utvalgte kommunepolitikerne i formannskapet, hvor Ap, SV og Rødt har flertall. Derfor er det et klokt forslag å dokumentere debattene som foregår der.

Formannskapsmøtene foregår i arbeidstiden, og de fleste innbyggerne kan derfor ikke overvære dem, når viktige saker behandles. Enten det er snakk om byggetillatelser, regulering av eiendom, fritt brukervalg av hjemmetjenester eller kommunale tildelinger.

Dersom kommunepolitikerne går inn for å filme møtene, vil Tromsø bli en mer demokratisk kommune.


Leder

Frp mangler troverdighet i bompengesaken

Det fremstår uklart hva Frp og Blomseth misliker mest: bompenger eller hverandre.


Vi har tidligere, og kommer til å fortsette å ta til orde for, måtehold når det kommer til bruk av kommunen og fellesskapets midler. Det finnes sikkert de som vil innvende at et slikt forslag vil kunne bli kostbart, med innkjøp av utstyr til å filme møtene, samt arbeidskraft for å filme hvert møte.

Men kostnadene knyttet til et slikt forslag er marginale, sammenlignet med utbyttet man får igjen. Politikerne vil kunne bli ansvarliggjort i langt større grad om hvem som helst kan høre debattene som foregår i salen.

Politikerne vil samtidig slippe mistenkeliggjøring og påstander om skjulte maktprosesser.

At debattene lagres, og kan sees i opptak, vil også kunne gjøre politikerne mer bevisst på hvordan de debatterer, og bruker taletiden sin.

De som har overvært en håndfull formannskapsmøter i kommunen, vet at møtene tidvis er preget av usaklig debatt hvor retorikk trumfer sak og innhold.

Uten noen begrensninger i taletid blir debattene ofte dårligere og mer tendensiøs enn de burde være. Det er ikke sjelden administrasjonen sitter på tilhørerbenken og løfter øyenbrynene når politikerne heller diskuterer hvem som skal få neste replikk, enn faktiske utfordringer i kommunen.

Med strømming av møtene kan vi håpe på en bedre og mer saksorientert politisk debatt.

Ap-gruppeleder Jarle Heitmann går hakket lenger enn strømming av formannskapsmøtene, og tar til orde for å åpne gruppemøtene i Arbeiderpartiet for pressen og øvrig publikum.

Om han får gjennomslag for det i den øvrige gruppa, vil det kanskje være det største skrittet mot et mer åpent lokaldemokrati på svært mange år.


Kommentaren

Togskammen Erna ikke skjønner

Jeg skammer meg ikke over å ta fly. Fordi alternativene er latterlig fraværende.


Det er tross alt i partienes interne gruppemøter beslutningene tas, og slagene ofte står. Særlig i Ap står partidemokratiet sterkt, og partiet stemmer lojalt i henhold til hva partigruppas flertall bestemmer.

Å åpne gruppemøtene vil være prisverdig av Arbeiderpartiet, og helt i tråd med deres klare lovnader i 2015 om et mer transparent og åpent kommunedemokrati.

Uansett er det på høy tid at det innføres strømming av formannskapsmøtene, samt møtene i de ulike politiske fagkomiteene i kommunen.