Fra sidelinja:

Godt nytt for Frp i Ramfjord?

Nå spørs det også om Frp kommer til å bli like fornøyd med resultatet når vi kommer til veis ende, skriver spaltist Herman Kristoffersen om bompengefri E8.

RAMFJORD FRP: Nå har moderpartiet deres sittet i seks år på Stortinget og hatt to samferdselsministre som har rodd rundt i E8-tåka, uten å komme av flekken skriver Herman Kristoffersen. Avbildet er samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) ved en annen anledning.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

meninger

Stortingsvalget i 2017 ga Frp 36,5 prosent av stemmene i Ramfjord. De er suverent største parti der i området, av de totalt 635 stemmene som ble avgitt i dette valget.

Ramfjorden må nå sies å være selve arnestedet for dette partiet. Der har de full kontroll mens de sliter stygt andre steder i kommunen vår. Ramfjordingene elsker tydeligvis Frp og strømmer manns- og kvinnesterke til urnene i valg.


Fra sidelinja:

Hva betyr bompengeforliket i Tromsø?

Bompengeforliket i regjeringen gir Tromsø en gratis innfartsvei til byen, men kan bety bom stopp for det store kollektivløftet i Tenk Tromsø, skriver spaltist Jonas Stein.


De har lenge gått gård-imellom og samlet inn underskrifter for å protestere mot det vestlige alternativet som gir en vei med bru over til Andersdalen som er fire kilometer kortere og skjermer bebyggelsen i Nordbotten og fagernesområdet for gjennomfartstrafikk.

Oppsitterne i Ramfjord ville heller ha det østlige alternativet oppe i lia i full konflikt med samiske verneinteresser og lengre vei til Vollan. De ville for all del ha veien på «sin» side og i tillegg slippe å betale bompenger for å komme seg til Tromsø sentrum.


Vegvesenet venter på klarsignal for å starte arbeidet med ny E8

De regjerende partiene i landet er enige om at E8 skal være bompengefri og gå på vestsiden av Ramfjorden. Foreløpig har Vegvesenet kun lest om avgjørelsen i avisene.


Styret til Tindtunnelen, med primus motor Terje Walnum i spissen, pushet på så godt de kunne, men klarte aldri å selge nok stein fra prosjektet til å lage nyttige fyllinger.

I denne prosessen har mange hevdet at brua over fjorden ville synke ned i grunnen, fordi den måtte anlegges på leire. De har egentlig gitt blanke blaffen i at veiforslaget deres også ville gi disse kilometerne ekstra vei ut i verden, for de så bare veien inn til Tromsø og kjøpesentrene der for seg. Fokuset har selvsagt også ligget på bompengene som skranglet nede i lommeboka.


Dette betyr den nye bompengeavtalen for Tromsø

Regjeringspartiene er enige om en ny bompengeavtale, men i Tromsø hersker det stor usikkerhet om hvilke konsekvenser den vil få.


Nå har moderpartiet deres sittet i seks år på Stortinget og hatt to samferdselsministre som har rodd rundt i E8-tåka uten å komme av flekken. Det eneste de nå har oppnådd med denne megaforsinkelsen er å slippe disse stakkarslige bompengene for kjernevelgerne sine.

Valg er valg. Også i Ramfjorden. Alle stemmer teller like mye. Det skal de ha, ramfjordingene. Om de er like fornøyde med det foretrukne partiet sitt ved dette valget, får vi se. Frp i kommunen er etter alt å dømme såre fornøyd med at de slipper bompenger og glemmer samtidig at de var drivkraften til å utsette E8 i mange år med vinglingen sin.


Nordlys: Bompengefri vestre trasé for ny E8

Ifølge avisa Nordlys skal statsminister Erna Solberg gå inn for en bompengefri vestre trasé for E8 gjennom Ramfjorden.


At velgerne deres nå bare skal slippe bompenger på innfartsveien til sentrum, kaller de en stor seier som de kjemper med partiet Høyre om å innkassere.

Bompengene som ikke blir krevd inn på denne strekningen må nå betales av andre. Regjeringen til Erna Solberg, som Frp er en sentral del av, har laget et opplegg til bymiljøavtalene som pålegger kommunene å holde bompengene til bilistene i sjakk ved å la kommunen og fylkeskommunen ta en del av regningen.

20 prosent sies det at kommunen og fylket må betale om en skal ha gjennomført noen tiltak. Når så bompengene fra bilistene i Ramfjord uteblir, må selvsagt andre ta den regningen for å innlemme E8 i den fullstendige avtalen som må gjøres med staten.


MDG raser mot regjeringens bompengeavtale

Mener Tromsø kommune ikke har råd til bypakke med den nye avtalen.


Om en skal finne disse prosentene må hele prosessen om bymiljøavtalen til kommunen gjøres på nytt. «Tenk Tromsø» må ned i skyttergrava igjen og finne både tiltak og penger nok til å tilfredsstille en grådig regjering som har fått det for vane og sende regningen ut av regjeringskvartalet hvor de selv sitter til daglig.


Debatt:

«Eiendomsskatten er usosial, og Høyre vil redusere den og på sikt fjerne den»

Høyre mener eiendomsskatt er en usosial skatt som ikke tar hensyn til folks inntekter, men kun verdien av boligen, og derfor vil vi redusere og på sikt fjerne den.


Alt dette må til for å holde partiene i regjeringen samlet. Drømmen om den borgerlige flerpartiregjeringen må leve videre, uansett pris for resten av oss.

Nå spørs det også om Frp kommer til å bli like fornøyd med resultatet når vi kommer til veis ende. Utgiftene til helse og omsorg, skole og andre velferdsgoder må svi for denne avtalen, også i Ramfjord. Da har en ikke engang nevnt eiendomsskatt som middel for å hente penger fra innbyggerne til tiltakene.


iTromsø mener:

Folk flest vil ha bompenger

Det er ingen enkelttema som har preget åres valgkamp mer enn bompenger. Ikke bare har det splittet og fragmentert etablerte, politiske partier i flere av landets største byer. Det har også skapt ei regjeringskrise midt i et kommunestyre- og fylkestingsvalg.


Likevel, endelig kan ungene i Ramfjord se fram mot å kunne bevege seg i området uten å risikere å bli kjørt i hjel av et eller annet vogntog på vei til eller fra Tromsø. Det er ikke til å legge skjul på at disse enorme utsettelsene av en veiløsning gjennom bygda har utsatt de svakeste trafikantene for store prøvelser de ikke har fortjent å ha i mange år nå.


Valgkronikk:

«Nei til bompenger ble etablert utelukkende fordi Blomseth tapte nominasjonen i Frp og ønsket en slags hevn»

Den sikreste måten å stoppe bompenger på er derfor at motstandere av bompenger samler seg om å stemme Frp i Tromsø, mener førstekandidat Bjørn-Gunnar Jørgensen i Frp.


Flere generasjoner har måttet tåle denne trusselen på grunn av utsettelsene og det uverdige spillet en har drevet med om gjennomfartsveien i bygda. Nå om dagen er det på sin plass å gratulere ramfjordingene med resultatet. Om det er Høyre eller Frp som skal ha æren for det, skal undertegnende ikke blande seg inn i.


Flertall for bompenger blant velgerne i Tromsø

Over halvparten av tromsøværinger under 30 år stiller seg positive til innføring av bompenger. Lavest er støtten blant dem over 60.


Gjort er nå gjort og frustrasjonen i Kommune-Norges største byer er til å ta og føle på. Velgerne til regjeringen forsvinner og Erna Solberg samler nå bare omtrent 35 prosent av velgerne bak partiene der.

Dette virker slett ikke solid når det bare er et par år til neste stortingsvalg. Da kan selv de 36,5 prosentene som Frp sist hadde i fjorden, selv på en god dag, bli i snaueste laget.