Fylkestinget har vedtatt ei budsjettjustering for Troms og Finnmark fylkeskommune som strammer opp budsjettpostene til de faktiske rammene som er tilgjengelig. Vi har ei regjering som ikke vil Troms og Finnmark vel – Gjennom år har regjeringa sulteforet fylkeskommunen. Det tvinger fram knallharde prioriteringer som skaper skuffelser ute i samfunnet. Pengene vi får fra staten står ikke overens med våre politiske ambisjoner. Fylkesrådet lover å jobbe på hver dag for å få ny rødgrønn regjering i 2021 som retter opp i galskapen.

Når staten fordeler penger til kollektiv premierer de fylker med korte avstander og med mye folk, mens Troms og Finnmark har lange avstander med lite folk. Det er eksempelvis like langt å kjøre fra Borkenes til Kirkenes som Lindenes til Steinkjer. Vi kjemper om de samme samferdselspengene som de som treffer regjeringas kriterier. Vi opplever at vi har ei regjering som ikke forstår vår befolkning, geografi og demografi.

Regjeringens manglende kunnskap om nord er forstemmende. Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark fremstår mer og mer meningsløs etter hvert som regjeringens kroniske underfinansiering av fylket kommer fram i lyset. Samarbeidspartiene AP, SP og SV har gått til valg på oppdeling av fylkene igjen. Det står vi fast på. Vi har rigget organisasjonen på en sånn måte at prisen på å gjøre det folket vil, blir langt billigere enn den enorme prislappen som kommer i kjølvannet av regjeringens vilje til å gjøre det folket ikke vil.

Så er det også slik at Troms og Finnmark ikke har fått utdelt de beste kortene da budsjettet skulle justeres. Stortinget har ikke bevilget nok penger til sammenslåingen. Foreløpig vet vi at tvangsreformen er underfinansiert med cirka 40 til 60 millioner Oppgaver som er overført følger det lite eller ingen penger med. Her må vi finne løsninger innenfor eksisterende rammer, altså vi skal gjøre mer med færre ressurser.

Det har vært stort fokus på alt som må kuttes og prosjekter som må skyves på. Men, det finnes klare prioriteringer og bildet er større. Vi skal investere i milliardklassen på samferdsel, vi skal gi gode tjenester og det skal være trygge, asfalterte og fremkommelige veier i fylket vårt. Vi skal sørge for at fisken kommer til markedet. Vi skal bruke teknologi for å bidra til trygghet og dempe frykt for flest mulig folk langs rasutsatte veier.

Det skal bygges nye skoler og internatbygg, samt fortsatt satse på bedre tannhelsebygg i fylket de neste årene. For fylkesrådet er det viktig å beholde en desentralisert skolestruktur slik at våre unge skal kunne ta utdanning nært der de bor. Tett oppfølging av våre ungdom og lærlingplasser er avgjørende for å lykkes med å videreutvikle et sterkt nord.

Vi har over år fått mindre penger til å drive skoler, ferger, hurtigbåter og busser. Mindre penger til næringsutvikling og kultur. Dette må vi finne løsninger på som er varige. Det er IKKE vår politikk å kutte i tjenestetilbud i distriktene. Men det er heller ikke vår politikk og stikke hodet i sanden og late som vi ikke ser problemet. Vi har sagt vi skal styre, da leverer vi selv om det er tøft. Så får vi håpe folket i nord stemmer fram en rødgrønn regjering i 2021.

Bjørn Inge Mo (AP), fylkesrådsleder

Anne Toril Eriksen Balto (SP), fylkesrådets nestleder og fylkesråd for plan, økonomi og kultur

Kristina Hansen (AP), fylkesråd for samferdsel

Karin Eriksen (SP), fylkesråd for næring og miljø

Bjarne Rohde (SV), fylkesråd for utdanning