Derfor er det med stor glede jeg applauderer beslutningen om å starte ny utredning av jernbane nordover.

Takk til småpartiene Venstre og KrF som har inspirert asfaltkameratene i Høyre og Frp til å gå med på dette. Hurra for dere denne gangen!

Jada, jeg vet at dette er småtterier i en Nasjonal transportplan på tusen milliarder. Og jeg vet godt at en har drysset valgløfter over oss før som det aldri ble noe av. Nevner bare bompengefri E8 til Tromsø ved forrige valg.

Likevel har vel aldri en uidentifisert liten klatt penger spredt mer glede nordpå enn dette. Flott at Ap plutselig også er med. I hvert fall lokalt. Hva man finner på i neste landsmøte er kanskje en annen sak, men foreløpig ser det bra ut. Vi får følge landsmøtene til de forskjellige partiene utover våren.

Jeg har lovet og ikke gi den lille stemmen min til noen partier som lar være å programfeste en jernbane for den nordlige delen av landet. Det løftet vil jeg holde.

Det er sterke motkrefter i denne saken. En samlet transportnæring kommer til å stå opp mot dette. Trailerne ønsker fortsatt å dominere landtransporten. Tusen mangehjulinger vil daglig ferdes over hele den nordlige delen av landet.

Det er masse bedrifter her og en må vente at NHO vil være svært skeptisk av den grunn. Kystflåten vil kjempe for mer gods på kjøl. De som bygger havner vil også høres i dette samstemte koret imot denne løsningen.

Argumentene vil være mange og de fleste etablerte institusjoner vil nokså sikkert være imot dette. Fordi det har de vært før, eller det vil true deres eksistens. Regnestykkene vil florere.

Det må bli fryktelig vanskelig å regne seg fram til at en kan ha hele tre hovedveier mellom Oslo og Bergen i tillegg til jernbane, og få lønnsomhet ut av det. Slik er det planlagt nå.

I nord er det bare én vei (E6) til å dekke en like stor befolkning nord for Bodø, men hvem vet hvor haren hopper?

Lønnsomheten vil derfor neppe fremgå av de første regnestykkene som kommer ut. Her har de såkalte transport-økonomene tidligere vært dyktige til å regne seg fram til dårlig lønnsomhet for jernbane i nord.

Derfor må alle som besitter et snev av kompetanse på slikt i landsdelen være våkne hele tiden. Følge med på prosessen og finregne på alt som kommer ut av denne utredningen. Vi som vil noe, må stole på dere.

Dette er imidlertid ikke nok. Oppdraget har nemlig også en kulturell dimensjon som ingen økonom kan fatte, fordi det ikke ligger i beskrivelsen av den jobben som skal gjøres.

Vi vil være ett land. Ikke flere. Vi kan ikke fortsette å være ett land sør for Fauske og ett annet på nordsiden. Det viktigste symbolet på soliditeten i nasjonsbygginga vår må være jernbanen i tillegg til språkene våre. Norsk og samisk.

Håper derfor at kulturlivet tar tak i dette og spiller og synger fram en fremtid vi alle sammen kan tro på. Husk hva avdøde Sverre Kjelsberg og Mattis Hætta sang. «Joik er sterkere enn krutt». Det må vi tro på.

Miljømessig må man tenke hundre år fram i tid. Skal man oppnå varige og betydelige reduksjoner av utslipp, må vi la strøm frakte mesteparten av godset fra Nord- Norge til markedene i Europa samtidig som det meste av varer nordover må komme over svillene samme veien.

Ingenting må overses av fremtidige muligheter. Fiskeeksport av oppdrett og villfanget fisk til markedene på en dag eller to. Fremtidens mineraler fra gruvedrift er så tunge at bare en jernbane kan frakte dem dit de skal.

Beredskap må også tas hensyn til. Skal vi være totalt avhengig av fly nord for Fauske for persontransporten? Eller skal vi ha en mulighet til å reise med toget når fly ikke kan fly?

Jeg er klar over at det ikke først og fremst er persontransporten en jernbane skal betjene, men det er også persontransporten på beredskapsnivå.

Som en ser er det mange grunner til å utrede jern på sviller nordover. Om det kan bli en forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske eller en videreføring av den svenske banen fra Narvik, får en la ligge i denne omgang. Alle muligheter skal utredes.

En bør likevel ikke glemme at dette må være et nasjonalt løft som binder landet sammen og som alle tre fylkene i nord kan stå sammen om. Dette siste er sannelig ikke lite i disse dager.