Grunnen til at jeg har lyst til å bli lærer er at jeg vil være med å påvirke barns fremtid. Som lærer har en ansvar for at elevene har en trygg og fin skolehverdag, slik at de kan tilegne både faglige- og sosiale kunnskaper.

Det å bidra til at elever utvikler seg faglig og som person, er noe av det kjekkeste som finnes.

Grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn på Universitetet i Tromsø har lært meg mye. Ikke bare har jeg lært fagene jeg skal undervise i, men også hvordan man skal undervise dem og hvordan man skal opptre som klasseleder.

Ettersom vi kommer ut i praksis allerede på første semester, får man tidlig prøvd ut det man lærer på universitetet og man får et godt innblikk i skolehverdagen.

Likevel vet jeg at lærerutdanningen ikke fullt ut kan forberede meg på yrkeshverdagen. Enkelte sider ved yrkesutøvelsen læres best i hverdagen i skolen. Derfor har det helt siden 2009 vært en intensjonsavtale at: «Alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring».

Jeg har lest at Rambølls evaluering veiledningsordningen fra 2016 viser at det fortsatt er tilfeldig hvem som får veiledning.

Det er kun 60 prosent av de nye lærerne får i dag tilbud om veiledning, og at det er stor variasjon i organisering og omfang.

Dette får meg til å tenke, hvis jeg blir i Tromsø, vil det være et system som fanger opp behovene mine som nyutdannet lærer? Vil jeg kunne ha en klok veileder å drøfte spørsmål jeg lurer på med?

For eksempel hvordan motivere umotiverte elever, hvordan fylle ut diverse rapporter og hvordan forberede seg til sitt første foreldremøte.

Jeg har også lest at rundt en tredel av alle nyutdannede lærere slutter i løpet av de første fem årene i yrket. Det får meg til å undre, vil det også gjelde meg? Vil praksissjokket bli så stort at jeg slutter som lærer som jeg har brukt 5 år på å utdanne meg til, og gledet meg til å bli?

Jeg håper at Tromsø er blant de kommunene som tilbyr veiledning og som prioriterer meg som fersk lærer, slik at jeg kan være med å påvirke barns fremtid.

Veiledning er viktig for oss nye lærere, og for barna, elevene og foreldrene. Jeg tror rett og slett at veiledning av nyutdannede lærere gir oss en bedre skole.