Reformen består av 25 konkrete og utprøvde løsninger på områder hvor vi vet at det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag. Hensikten er å styrke eldreomsorgen og la kommunene lære av hverandre. Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. Hva som løfter kvaliteten på tjenestene og bidrar til trygg, verdig alderdom.

Der Arbeiderpartiet (Ap) og Sosialistisk venstreparti (SV) mener at alt styres best av det offentlige, er regjeringen og særlig Fremskrittspartiet ikke like bastant. For oss i Frp er det ikke så viktig om det er offentlig eller privat, fordi det er kvaliteten på tjenesten som er viktigst for oss.

For mange er det en selvfølge at man selv skal ha muligheten til å velge den tjenesten man selv ønsker når man trenger den. I dag er det altfor mange eldre som lider over at rødgrønne politikerne motarbeider dem for å få muligheten til og bo på private eldrehjem. Det gjør vondt å se eldre flytte ut av eldrehjem kun fordi politikerne tenker ideologi og ikke de eldres beste. Det er de eldre selv bør få velge om de ønsker å bo på et privat eller offentlig eldrehjem.

Å spise godt er viktig for trivselen og helsa, og forskning viser at det blir desto viktigere jo eldre man blir. For mange er middagen dagens høydepunkt. Mange eldre spiser for lite eller feil mat. Det fører til at mange av dem mister energi som igjen fører til at de fungerer dårligere i hverdagen eller i verste fall blir syke.

Derfor er det kanskje ikke overraskende at regjeringen satser på mat og måltider. Eldre skal få næringsrik mat som både ser god ut, lukter godt og smaker godt. Heldigvis ser man i dag at stadig flere sykehjem har flyttet middagsserveringen fra formiddagen til ettermiddagen slik at de eldre rekker å bli sultne. Jeg heier på de sykehjemmene som også lar de eldre velge mellom flere retter og velge tidspunktet for middagen selv.

I regjeringsplattformen står det at det vil etableres en tilskuddsordning til kjøkken i sykehjem for å gi et bedre tilbud til eldre på institusjon og få lukten av mat tilbake i gangene. Dette er noe som vil bedre både appetitten og trivselen blant de eldre.

Eldre skal få mulighet til å leve hjemme så lenge som mulig, og få støtte til å mestre hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt. Man må ta i bruk velferdsteknologi for å sørge for at de føler trygghet, og for å få hjelp når de trenger det.

Velferdsteknologien vil aldri erstatte en varm hånd, men det vil føre til at de eldre kan være sjef hjemme mye lengre. Når livet går mot slutten, skal de få god lindrende omsorg og pleie. Det har alle fortjent etter et langt og forhåpentligvis godt liv.