18. mai skrev jeg en artikkel med tittelen «Sommerferie i Nord-Norge – bare glem det». Hovedårsak: Folkehelseinstituttets (FHI), Helsedirektoratets og regjeringens beslutning om blokkering av midtsete i flyene og dels innføring av munnbind.

Resultatet: Nå mot feriestart kommer Nord-Norge desidert dårligst ut av alle landsdeler som feriemål for nordmenn som tvinges til å feriere i Norge i år. De få flyene som vi vet om er i trafikk i sommer er overfylte – og prisene er mer enn fordoblet. Tar vi med de andre helserestriksjonene (som munnbind) så har norske myndigheter effektivt sørget for at Nord-Norge skys som pesten. I Sør-Norge er det titusener av fraflyttede nordlendinger og mange som bare drømmer om å dra «hjemover», men bil er ikke noe alternativ i noen korte feriedager eller uker. Vi må ha en flyløsning, bl.a. også for de turister som vil nordover.

Jeg henviste i min artikkel 18. mai til tyske forskere som har slått fast at midtsete-pålegget er fullstendig meningsløst. Det er umulig å vite hvem som er smittet i et fly uten foregående sjekk, dernest at hvis smitte oppstår i en flykabin, så må man regne med to seterader foran og bak er smittet. Skulle i tillegg kabinpersonellet ha vært i kontakt med den/de som er smittet, så er hele kabinen å regne som smittet. Det samme gjelder med munnbind. Hvem i all verden våger å reise uten slike forhold, og dertil betale minst dobbelt så mye som i normale tider?

Nå i begynnelsen av juni tar omtrent alt og alle i internasjonal luftfart avstand fra midtsete-pålegget, men i Norge sleper myndighetene beina etter seg og i skrivende stund vet vi ikke hva som blir besluttet.

Dette kan vi ikke lenger finne oss i. Skadevirkningene for nordnorsk reiseliv er katastrofale, og nordnorske ansvarlige politikere kan ikke lenger vente på hva man finner på i Oslo. Vi må lage en omvendt kampanje fra vinterens regionale karantene-ordninger, populært kalt for «sørings-karantene». Målet denne gang er stikk motsatt.

Dette er fullt mulig å få til. Folkehelseinstituttets midtsete- og munnbind i fly er ikke faglig holdbart. For det første har det ikke dekning i seriøs forskning, men verre er det at FHI kun drøftet denne saken med Luftfartstilsynet og ingen andre aktører i luftfarten.

Luftfartstilsynets domene er regelverk og lover som styrer luftfarten – mens Avinor og flyselskapene er ansvarlige organer på operativ drift, sikkerhet, pålitelighet og tilgjengelighet. Med respekt å melde er dette områder som Luftfartstilsynet har begrenset og ikke oppdaterte erfaringer med, for ikke å si nesten uten kompetanse på.

Jeg vil oppfordre sentrale nordnorske myndigheter, med Tromsø og Bodø i spissen å fremme følgende forslag: Kommunelegetjenesten i Nord-Norge sammen Avinor i nord (og særlig de viktigste flyplassene) samt flyselskapene må utvikle en plan som sikrer oss tilnærmet normal flytrafikk til/fra Nord-Norge og med helsekontroll.

Dette kan gjøres slik: På avgangsflyplassene: Forenklet helsesjekk i form av egenerklæring om helse og temperaturkontroll av passasjerene før adgang til avgangs-terminalen med gatene til flyene.

Resultat: Da er terminalene med flyene og alt av butikker, spisesteder og flyene i smittefri sone. Ikke lenger behov for midtsete- og munnbindpåbud.

Transittflyplasser: Sjekk av egenerklæring og om påkrevet andre tiltak (f.eks. temperaturkontroll)

Destinasjonsflyplassen: Ikke påkrevet med spesielle tiltak – men en beredskapstjeneste som etter behov kan iverksette nødvendige tiltak.

Men dette er ikke hele pakken. Her er resten og det er like viktig:

Sammen med flyplasseier Avinor og flyselskapene utvikles omgående et så fleksibelt flyprogram som mulig særlig for de nordnorske flyplassene. Dette må ansees som en konsekvens av de myndighetspålagte restriksjoner på grunn av korona-epidemien og både Avinor, flyselskapene og lokale myndigheter må kreve kompensasjon. Det blir uansett småpenger sammenlignet med milliardene som nå strømmer ut. Hvis andre regioner i Norge vil hive seg på samme løsning – så er det dess bedre. Men noen må starte i en tid der Oslo kun er bremsekloss for luftfarten.

Hele løsningen bygger på lokale ressurser (flyplasser og kommunal helsetjeneste). Nøling eller tidkrevende byråkratiske utredninger er unødvendig. Hovedprinsipp er at de flyplasser og kommuner som påtar seg dette, skal sikres fri luftfart – og flyselskapene tilby så rimelige flyreiser at vi kan redde det nordnorske reiselivet i månedene foran oss.

Hovedproblemet er Oslo Lufthavn som Norges viktigste flyplass – men ikke verre enn at en litt mer utviklet avgangskontroll av helse spesielt for innlandstrafikk er mulig. Det er nok å vise til at vi har Schengen-sonen i dag. Bruk erfaringene fra denne til en forenklet kontroll for dem som skal til smittefrie nasjonale regioner ved at deler av innlands-terminalen øremerkes for disse, bl.a. Nord-Norge. Det er kun et spørsmål om vilje til organisering. Vi må regne med at det er tiltak som kan ventes å vare både i år og delvis inn i 2021.

Vis kreativitet og hjelp en av Nord-Norges flotteste næringer i en krisetid!