Dramatisk skipsforlis

Mannskapet på tråleren Tromsøysund fikk plass til alle sine eiendeler i et plastnett da de kom hjem etter at båten deres forliste på Skolpenbanken.

BARSKE KARER reiser lett. Fredag 31. august landet denne gjengen på Langnes etter at Tromsøysund forliste dagen i forveien. Til venstre står reder Odd Tore Kraknes, mens skipper Arvid Berg står på den andre flanken. Resten av mannskapet besto av Victor Langaune, Stein Myrvang, Johan Larsen, Tommy Brenden, Tore Enoksen, Jonny Jensen, Øyvind Rognseth og Arnulf Mikkelsen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det dramatiske forliset fant sted på morgenen torsdag 30. september 1979 og ifølge en av rederne som var om bord var det bare med nød og neppe at alle klarte seg.