«Kjernevelgeren»

Det finnes bare ett parti for Kjell (71)

En og en halv time utenfor Tromsø sentrum bor den pensjonerte bonden Kjell Borch. Han har aldri stemt på et annet parti enn Senterpartiet.

BONDE: Kjell Borch er pensjonert bonde. Han mener folk i distriktene har større forståelse for verdien av landbruk. 

nyheter

I en artikkelserie ser iTromsø nærmere på valgkretsene hvor de ulike politiske partiene har gjort det relativt sterkest ved tidligere stortingsvalg. Vi vil snakke med en velger i valgkretsen for å høre hvorfor de stemmer på partiet.

LAKSELVBUKT

KJELL BORCH
  • Skal stemme: Sp
  • Alder: 71
  • Sivilstatus: Gift, to sønner
  • Yrke: Pensjonert bonde
  • Oppvokst: Jøvik
  • Interesser: Landbruk og friluftsliv
  • Hjertesak: Ullsfjordforbindelsen
  • Partimedlemskap: Senterpartiet
  • Ønsket statsminister: Jonas Gahr Støre
  • Har også stemt: Kun Sp

I Lakselvbukt valgkrets gjorde Senterpartiet det sterkt med 11,3 prosent oppslutning under stortingsvalget i 2013 og 14,4 prosent i 2009-valget. Sp har gjort gode valg i flere av Tromsøs distrikter, og hadde blant annet hele 25,4 prosent oppslutning på Ringvassøya.