Slalåmklubben:

– Det blir en helt ny alpinæra

I høst har det pågått et intensivt gravearbeid i slalåmbakken i Kroken for å forlenge vannledningen til snøkanonene.

GLAD: Rune Kufaas i Tromsø Alpinpark er svært fornøyd med at snøproduksjonsanlegget blir kraftig oppgradert – og forlenget 250 meter oppover slalåmløypa i Kroken. 

nyheter

Dette skal ifølge Rune Kufaas i Tromsø Alpinpark gi en forlengelse av vannledningen med hele 250 meter oppover Krokenfjellet.

– Det er fase to av oppgraderingen av snøproduksjonsfasilitetene i bakken. I fjor reparerte vi det mest akutte – ting som mer eller mindre var gått i stykker – nå tar vi neste skritt, sier han til iTromsø.

ANLEGGSARBEID: Oppgraderingsarbeidet i Kroken har pågått hele høsten.  Foto: Røstad Maskin

 

Store investeringer

Rent konkret betyr det at det investeres tungt i både fysisk og elektronisk snøproduksjonsutstyr.

• Det installeres en ny og større tilløpsledning for vann fra Krokenelva

• Det monteres en større og kraftigere vannpumpe

• Det dras større og kraftigere vannledninger opp fjellsiden

• Det monteres fire nye snøkanoner

• Det installeres et datastyrt vanningsanlegg for pumpene

NYE SNØKANONER: Med forlengelsen av vannledningen vil det bli langt bedre snøproduksjon – blant annet skal det plasseres ut fire nye snøkanoner. 

 

Langs større kapasitet

– Det betyr at vi får langt bedre kapasitet til å produsere snø – og får en lengre sesong for trening og konkurranse, sier Kufaas.

Med oppgraderingen så vil det nå kunne produseres kunstsnø helt opp til den såkalte "Ura" helt øverst i konkurranseløypa.

– For oss alpinister så har det lenge vært en våt – og iskald – drøm å kunne legge kunstsnø helt opp til toppen av bakken, sier Kufaas.

Vel å merke når man snakker om det "alpinist-faglige".

HØYTFLYGENDE: Oppgraderingsarbeidet foregår i bratt terreng.  Foto: Røstad Maskin

 

Kan søke større arrangement

Med oppgraderingen av kunstsnøanlegget vil det tekniske nivået i bakken være av en sånn art at Tromsø kan ta et stort steg fremover med tanke på aktiviteter i anlegget.

– Vi kan på sikt begynne å se på om vi skal søke om å få lagt større arrangement hit til oss, og vi kan også se for oss at vi kan fostre alpinister på et langt høyere nivå her på hjemmebane, sier Kufaas.

Når det kommer til det som er mest synlig for skikjørere flest så kommer det litt lenger ned i løypa, for å si det sånn.

OMFATTENDE ARBEID: I høst har gravingen i slalåmbakken pågått.  Foto: Tromsø kommune

 

Løst det mest kritiske

– Når det er snakk om de rene bekvemlighetstingene så kommer de også – ny kafé, og andre oppgraderinger. Det vi har gjort nå er å avhjelpe det vi mener er mest kritisk, sier Kufaas.

Når det pågående anleggsarbeidet er ferdig vil det være mulig å med langt mindre innsats utbedre større deler av alpinanlegget.

Bedre også for "turkjørere"

– Det vil være mye lettere å dra ledninger bortover fra "Ura" til henget i Turløypa. Det er et langt flatere parti dit det vil være enklere å få opp anleggsmaskiner, sier Kufaas.

GRAVING: Det graves grøfter for vannledninger.  Foto: Røstad Maskin

 

Om man får snøkanoner i henget vil det gjøre forholdene bedre for brukerne.

– I bratte heng er det alltid bedre med kunstsnø – den er mye mer holdbar og skrapes ikke like lett bort som natursnø, sier Kufaas.

"En ny æra"

Han er på vegne av alpinmiljøet i byen meget fornøyd med det som gjøres på Krokenfjellet.

– Vi sikrer tilgang på god og stabil snø, og sesongen vil bli mye lengre for oss. Det vil bety en helt ny æra for alpinsporten i Tromsø, sier han.