Glad for avsløringer om manglende bruinspeksjoner

Både Tromsøbrua, Sandnessundbrua og Grønnåsen bru har alvorlige skader, avslører VG. Statens vegvesen region nord innrømmer at de har et forbedringspotensial når det kommer til drift- og vedlikehold.

POSITIVT: Avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen i Statens vegvesen mener det er positivt med fokus på vedlikehold av bruer. Foto: Eirik Bjørklund 

nyheter

– Jeg er glad for at drift- og vedlikehold av bruene settes på dagsorden. Vi kan forbedre oss, sier avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen på veiavdelingen i Statens vegvesen region nord.