Frykter kutt kan føre til lovbrudd

Brukerrådet ved Kroken Sykehjem mener de foreslåtte kuttene i pleie- og omsorgssektoren vil ramme lovpålagte tilbud på kommunens sykehjem.

PROTESTERER MOT KUTTFORSLAG: Brukerrådet ved sykehjemmet i Kroken mener at de foreslåtte kuttene i pleie- og omsorgssektoren vil føre til uverdige forhold for beboerne på kommunens sykehjem. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det skriver rådet i et brev rettet til ordfører Kristin Røymo.

Brevet er sendt i forkant av tirsdagens formannskapsmøte der politikerne skal drøfte de foreslåtte kuttene på til sammen 200 millioner kroner. 26 millioner av disse skal i henhold til kuttforslaget hentes fra kommunens sykehjem.

Merforbruk

Kuttene kommer etter dels omfattende og langvarige merforbruk innenfor sektoren, dels etter en sammenligning med andre såkalte ASSS-kommuner som bruker langt mindre penger per bruker enn Tromsø.

I brevet skriver brukerrådet ved Kroken sykehjem at man frykter for at kuttene vil føre til lovbrudd.

«Kommunen er lovpålagt å gi nødvendig helsehjelp, slik at det finnes en nedre grense kommunen ikke kan gå under. Brukerrådet er bekymret for at denne grensen overskrides med de varslede kuttene».

Grimme konsekvenser

Rådet mener i tillegg at kuttene på sykehjemmene vil føre til uakseptabelt lav kvalitet på tilbudet til beboerne.

• De ansatte får mindre aktiv tid til beboerne

• Kun høyst nødvendige oppgaver blir prioritert.

• Toalettbesøk må vente til noen har tid å følge beboer på toalettet.

• Færre ansatte på kveldsvakt medfører at beboere må legge seg tidligere

Frykter økt medikamentbruk

Dessuten frykter brukerrådet at kuttene vil føre til økt bruk av «lettvinte» løsninger som økt bruk av beroligende medisiner og antideprissiva.

«Det er velkjent at dette bidrar til å sløve ned pasientene, og at slike midler ofte brukes der de menneskelige ressursene ikke strekker til på grunn av for lav bemanning».

Ifølge brukerrådet er det urealistisk og altfor dramatisk å kutte 200 millioner kroner på kun ett år, og ber politikerne om å ikke følge forslagene til administrasjonen.

Underfinansiering

Rådet mener at merforbruket innenfor pleie- og omsorgssektoren er et tegn på at sektoren er underfinansiert, og at det istedenfor kutt må legges mer penger i budsjettene.

«Vi etterlyser en gjennomgang av hva det faktisk vil koste å gi Tromsøs befolkning de helsetjenestene de etter loven har krav på, slik at budsjettene kan justeres i henhold til reelle behov».

Vil gi lavere rekruttering

Rådet frykter også at de foreslåtte kuttene i pleie- og omsorgssektoren vil føre til at kommunen ikke vil klare å rekruttere nødvendig kvalifisert personell.

Det vil i si tur får som konsekvens at eksempelvis Otium ikke vil kunne åpne alle sine avdelinger.

«Tromsø kommune vil ikke bli en attraktiv arbeidsplass på grunn av høy arbeidsbelastning og dårlig renommé. Otium skal etableres og har behov for både sykepleiere og helsefagarbeidere. Vil aktuelle kandidater vurdere å søke jobb ved Otium med slike nedskjæringer?»