Vil påby kildesortering i barnehager og skoler

Nå må barna trolig måtte lære seg forskjellen på rød, grønn, blå og oransje pose.

FORSLAGSSTILLER: Marta Hofsøy (Ap) foreslår sammen med Olga Goldfain (ikke avbildet) at alle skoler og barnehager i Tromsø skal drive med kildesortering.  Foto: Lars A. J. Giske

ROSER: Adm.dir. i Remiks, Bård Jørgensen, støtter Aps forslag. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Nesten ingen av byens barnehager og skoler har full kildesortering. Det vil politikerne gjøre noe med.

– Overraskende nok er det ikke på plass allerede full kildesortering. Det har vært et ønske blant flere ansatte i både skoler og barnehager å få det til. Det er sånn at barn kan bli vant til å ha et likt system både hjemme og på skolen, sier Tromsø Aps avfallspolitiske talsperson, Marta Hofsøy.

Hun har sammen med Olga Goldfain (Ap) levert forslaget om at kildesorteringen skal bli påbudt på byens skoler og barnehager med full optisk kildesortering.

Sortere plast

Dette er også en del av Aps plastinitiativ i Tromsø om å bli en plastfri by.

– De fleste er flinke til å sortere matavfall, papir, papp og restavfall. Men plast er det de fleste er dårligst på å kildesortere, sier Hofsøy som også er nestleder i utdanning og oppvekstskomiteen.

I forslaget viser de til en undersøkelse gjennomført av kommunen, som viser at det er svært ulik praksis på de ulike skolene og barnehagene – og at kun én av byens barnehager har full kildesortering.

Bare tre av byens skoler har ifølge undersøkelsen full kildesortering.

Pantestativ

– På skolene er det litt ulikt om kildesortering av ulike grunner. Blant annet på grunn av egne krav knyttet til kantiner. Men på klasserommene og ellers på skolen bør det være optisk kildesortering, sier Hofsøy.

– Hvorfor er ikke dette innført tidligere?

– Det er et godt spørsmål, og jeg har ikke nok godt svar. Jeg tviler på at det er vanskelig å få innført, sier Hofsøy.

Hun har tidligere engasjert seg for å få på plass egne stativ rundt søppelkassene i sentrum, for å sette fra seg pant.

Det ble vedtatt i kommunestyret i 2016, uten at administrasjonen har fulgt det opp.

Remiks roser initiativet

Administrerende direktør i Remiks, Bård Jørgensen, gir sin fulle støtte til forslaget.

– Jeg tenker at det er på tide. Det har vært på trappene lenge tidligere, men så har det kokt litt bort. Derfor er jeg glad det tas opp igjen nå. Det er kjempebra. Det skal være en sammenheng mellom systemet elevene har hjemme og på skolen. Det er helhetlig miljøpolitikk, og det applauderer jeg.