Hun bidrar til at to blir tre hos friluftsrådet

Ishavskysten Friluftsråd utvider staben fra to til tre når Toril Skoglund tiltrer som skolefaglig rådgiver.

NYANSATT: Toril Skoglund blir ny skolefaglig rådgiver på Ishavskysten Friluftsråd. Hun starter i jobben 1. juni. Foto: Privat 

nyheter

Per i dag er det to personer som driver det interkommunale friluftsrådet (Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Karlsøy og Storfjord kommuner), men etter å ha fått økt driftsbudsjettet, har de nå valgt å tilsette en person som skal jobbe direkte opp mot skolene.

Treårig prosjektstilling

Toril Skoglund har fått en treårig prosjektstilling, der hun vil ha ansvar for å håndtere det nasjonale prosjektet «Læring i friluft».

Daglig leder i Ishavskysten Friluftsråd, Tine Marie Hagelin, sier at de er veldig fornøyd med å få Skoglund som ansatt.

– Toril har en unik erfaring og kompetanse innen friluftsliv som vil tilføre friluftsrådet mye ny og verdifull kunnskap, sier hun.

Lang erfaring innen friluftsliv

Toril Skoglund har jobbet som lærer, samt som folkhelse- og friluftsrådgiver hos Troms fylkeskommune.

Hun har også lang fartstid som frivillig i Troms Turlag.

I en pressemelding uttaler hun at hun gleder seg til å begynne i stillingen 1. juni.

– Stillingen omfatter arbeidsområder som jeg setter høyt, og som jeg opp gjennom årene har utviklet kompetanse på. Den innebærer kjempeartige arbeidsoppgaver som Læring i friluft, og tilrettelegging for mer friluftsliv, sier hun.

For skolene på barnetrinnet

«Læring i friluft» er et nasjonalt prosjekt, og det er utarbeidet av friluftsrådene i Norge.

Barne- og ungdomsskoler kan delta i prosjektet som er et gratis tilbud til alle skolene på barnetrinnet, hvor det tilbys veiledning, kurs og kompetanseheving tilpasset hver enkelt skole innen fysisk aktivitet i fag og friluftslivsaktiviteter som er pedagogisk forankret.

Virksomheten er tenkt å komme i gang allerede fra høsten av.

– Skolene kan melde seg på allerede nå. Vi dekker alt av utgifter, utenom vikarutgifter. Slik vi ser det har ikke skolene råd til å la være å være med på dette, sier Tine Marie Hagelin.