Da Trond fanget torsken, fikk han mer enn han ønsket seg

Da Trond Herfindal fisket på yttersida av Kvaløya i helgen, fikk han mer enn han ønsket på kroken. – Nok et eksempel på hvor vanvittig vi behandler naturen, sier Naturvernforbundet.

Denne ølboksen fant Trond Herfindal i magen på en 20-kilos torsk på fiske lørdag.  Foto: Privat

nyheter

Søppel i havet er et stort problem, og studier har vist at en stor andel av torsken som svømmer utfor norskekysten har plast i magen.

Avrevet ølboks i magen

Herfindal la ut med fiskebåten fra Finnvika på Kvaløya lørdag, for å fiske på Malangsgrunnen. De fikk godt med fisk, og en del av bra størrelse. Som denne torsken, på vel 20 kilo.

– Da den kom opp stusset vi over at den hadde linetau rundt hodet, og en krok i magen. Da vi skar opp magen oppdaget vi ølboksen, forteller Herfindal.

Ølboksen var revet i to, og hadde skarpe kanter. Torsken hadde stygge sår i magen.

– Vi har lurt litt på hvordan den har fått i seg denne. Har noen kastet den, og så har den slukt boksen på vei ned i havet, eller har den funnet ølboksen på bunnen? spør Herfindal.

Fisken så ellers frisk og fin ut, men Herfindal tror ikke det hadde gått så bra videre, med de stygge kuttene i magen.

Hans oppfordring er uansett klar:

– Vi må oppfordre folk til ikke å hive søppel i havet, sier han.

– Kjempestort problem

Naturvernforbundet får stadig oftere meldinger om fisk som har slukt noe de ikke burde ha slukt.

Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. 

 

– Dette er nok et grotesk eksempel på hvor vanvittig vi behandler havene og naturen vår, og på hvor langt marin forsøpling har gått, sier nyvalgt leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg fra Tromsø.

– Vi får stadig nye rapporter fra folk som finner fisk med ting i magen, ser seler som har viklet seg inn i tauverk eller plast, eller fugler og hvaler med plast i magen, legger hun til.

Hun mener at man står foran store utfordringer, med langsiktige konsekvenser som man enda ikke kjenner til.

– Vi har aldri utsatt kloden og verdenshavene for et sånt eksperiment før, men vi vet at flere og flere arter blir skadet av marin forsøpling. Det er ei uheldig utvikling. Det anslås at det i 2050 kommer til å være mer plast enn fisk i verdenshavene, sier Ask Lundberg.

Vil intensivere tiltak

Naturvernforbundet vil gjennomføre tiltak for å få bukt med problematikken. Blant annet mener de at pantesatsen på bokser og småflasker burde heves til 3 kroner, og til 5 kroner for større flasker.

– Insentivet for ikke å kaste den fra seg blir større da. I tillegg vil vi ha et forbud mot unødvendig engangsplast. Det våre frivillige finner mest av, er q-tips og sugerør av plast.