– Umulig for Troms å lede fellesnemnda alene

Fylkesrådsleder i Troms, Willy Ørnebakk (Ap) mener Troms er avhengig av Finnmark for å få fellesnemnda til å fungere.

SKEPTISK: Willy Ørnebakk (Ap) mener Monica Mælands endringer i forskriften bidrar til en uklar situasjon. Foto: Johanne Elvestad, Framtid i Nord 

nyheter

Fylkesrådslederen har lagt fram en sak for vedtak i fylkesrådet i Troms.

I saken slås det fast at manglende deltakelse fra ett av fylkene vil så tvil om legitimiteten til de vedtakene som må gjøres i fellesnemnda.

– Min anbefaling til fylkestinget er at vi fra Troms sin side anser det som umulig for medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i nemnda. Videre anbefaler fylkesrådet at kommunal- og moderniseringsministeren Monica Mæland tar ansvaret for å gjennomføre de oppgaver som det er avgjørende blir gjort for den videre sammenslåingsprosessen, sier Ørnebakk til tromsfylke.no.

– Uklar situasjon

Ørnebakk viser til Mælands endring av forskriften som sier at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark kan gå sin gang uten at sistnevnte fylke deltar.

Forskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble fulgt av en pressemelding og et oversendelsesbrev hvor det står følgende:

«Jeg vet at Troms fylkeskommune nå med tungt hjerte tar på seg ansvaret for å starte arbeidet i fellesnemnda alene.» og «Jeg er beredt til å gjøre flere endringer i forskriftenes bestemmelser om sammensetning og fullmakter på et senere tidspunkt. Det kan for eksempel være aktuelt å styrke Finnmarks representasjon i nemnda, i samsvar med den opprinnelige forskriften, dersom fylkestinget i Finnmark bestemmer seg for å delta i sammenslåingsarbeidet.»

Uttalelsene skaper problemer for Troms.

– Disse to elementene bidrar til å skape en høyst uklar situasjon. Første punkt skaper en politisk vanskelig situasjon for Troms, og er ikke i samsvar med fylkesrådets situasjonsforståelse. Det andre punktet bidrar til å skape usikkerhet om denne fellesnemndens funksjonstid. Flertallet i fylkestinget i Troms har hele veien vært positiv til en regionreform, basert på frivillighet, under forutsetning av at de nye fylkeskommunene tilføres myndighet og oppgaver. Den politiske situasjonen gjør det påkrevd for fylkesrådet å anbefale at fylkestinget samles til en ekstraordinær samling for å avklare veien videre, sier Ørnebakk til tromsfylke.no.

Saken skal opp i fylkesrådet torsdag.