Her er det forbudt å gå på multeplukking

I Nord-Norge er det noen spesielle regler man bør være klar over før man drar på multeplukking.

MULTER: Det er alltid lov å plukke multer som spises på stedet, også på multebærland. FOTO: TROND SANDNES 

nyheter

Allemannsretten står sterkt både for bærplukkere og andre som ønsker å høste av naturens overskudd, skriver Folkebladet.

I de tre nordligste fylkene er det forbudt å plukke multer på det som kalles «multebærland» dersom grunneier helt tydelig har forbudt det. Det opplyses på hjemmesidene til Fylkesmannen i Troms.

Økonomisk betydning

Multebærland blir beskrevet som et område av noe størrelse og med en viss rikholdighet, slik at utnyttelsen av bærene der har økonomisk betydning for grunneieren.

Det er viktig å merke seg at en grunneier kan ikke forby høsting på hele tomta, en hel øy eller et stort areal. Men grunneieren kan merke et avgrenset område, som for eksempel ei myr. Området med forbud skal også være godt merket av grunneieren.

Er du i tvil om du kan plukke multer på et område kan det være lurt å ta kontakt med grunneieren først.

Høstingsrett

Friluftsloven paragraf 5 tar for seg allmenhetens høstingsrett. Der står det: "Under ferdsel i utmark kan allmennheten høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter, når det skjer hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet."

For multer på multebærland i Nordland, Troms og Finnmark gjelder dette bare når eier eller bruker ikke har nedlagt uttrykkelig forbud mot plukking.

En ting som er viktig å bemerke er at alltid er lov å plukke multer som spises på stedet, også på multebærland.

I Finnmark er det forøvrig kun lov å plukke multer til egen husholdning. Det står nedskrevet i Finnmarksloven.