Alpinparken fløt over av søppel: – Det burde vært ryddet mye tidligere

Tromsø kommune ga torsdag Tromsø Alpinpark en ryddefrist på fire uker for å unngå pålegg. Nå skal mesteparten være ryddet.

SØPPEL: Slik så det ut i alpinparken under Tromsø Kommunes befaring tidlgere i juli. Daglig leder Jon Haakonsen forteller at mesteparten nå er ryddet. Foto: Tromsø kommune 

nyheter

I et brev datert 12. juli varsler kommunen de driftsansvarlige ved alpinanlegget om at de vurderer å pålegge opprydding. Kopi av brevet er også sendt til grunneiere.

Bakgrunnen er kommunens befaring i alpinparken 2. juli, der de registrerte ulovlig forsøpling på eiendommen over et område på omtrent 15.000 kvadratmeter.

Kan være skadelig for dyr

Forsøplingen består blant annet av metallrør, elektriske kabler og anleggsavfall. I brevet fremkommer det at den driftsansvarlige ved anlegget bekreftet registreringen 10. juli.

I forhåndsvarslet skriver kommunen følgende:

«Forsøplingen er i strid med forurensningsloven § 7, som har et forbud mot å forurense og § 28, som har et forbud mot forsøpling. Avfallet i området anses å være skjemmende for turgåere og andre forbipasserende. Avfallet oppfattes som hindrende for bruk av området som friluftsområde og kan være skadelig for dyr.»

Tromsø kommune varsler at alpinparken vil få et pålegg om å rydde, dersom kommunen ikke mottar en skriftlig tilbakemelding med bildedokumentasjon av oppryddingen innen 11. august.

For å unngå pålegget må parken også kunne vise kvittering for at avfallet er levert til et godkjent mottak.

Nesten ferdigryddet

Jon Haakonsen, som nylig tok over som daglig leder i alpinparken, forteller at mesteparten allerede er plukket opp.

– Det burde vært ryddet mye tidligere, innrømmer Haakonsen.

DAGLIG LEDER: Jon Haakonsen innrømmer at ryddingen burde vært gjort tidligere.  Foto: Trond Tomassen

 

Oppryddingsarbeidet blir årlig gjort på dugnad av Tromsø alpinklubb, og restene fra årets sesong er nå ryddet.

– Det tok oss halvannen dag. Det som gjenstår nå er noen jernrør fra det gamle vannanlegget. Disse regner vi med å få fjernet i neste uke, da det trengs en gravemaskin for å få løftet dem opp, forklarer Haakonsen.

– Det er jo selvfølgelig i vår beste interesse at dette skal være et ordentlig flott turområde for hele byen, påpeker han.

– Vi har god tid

Driftsleder ved Tromsø Alpinpark, Jesper Kufaas, bekrefter at det gjenstår noe anleggsavfall fra oppgraderingen av alpinparken i fjor vinter.

Kufaas er ikke bekymret for kommunens tidsfrist.

– Vi har god tid, forsikrer driftslederen.