Vil ha fortgang med Langsundforbindelsen

Styret i Langsundforbindelsen AS ber om at fremdriften påskyndes.

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Tidligere i sommer hadde styret møte for å drøfte status og videre prosess for fylkesvei 863 – Langsundforbindelsen. I løpet av høsten skal vei- og tunnelprosjektet ut på en ekstern kvalitetssikring av kostnadsgrunnlaget (KS2, red.anm.) som Statens vegvesen tidligere har lagt til grunn.

UTÅLMODIG: Jan-Hugo Sørensen i Langsundforbindelsen frykter forsinkelser. 

– Vi er opptatt av å forsere arbeidet med KS2 for å unngå forsinkelser. Det har vært klart i lang tid at prosjektet må gjennom en KS2-prosess. Både Troms fylkeskommune og Statens vegvesen må være mer på for å sikre fremdriften, sier Jan-Hugo Sørensen, kontaktperson for Langsundforbindelsen.

Styret ber i tillegg om å få det oppdaterte kostnadsgrunnlaget fra veivesenet, at fylkeskommunen sørger for en foreløpig beregning av fergeavløsningsmidlene og at fylkesråd og fylkesting sikrer byggestart i 2020.

– Vi ønsker at hovedprosjektet kommer ut på anbud i 2019 og at det blir oppstart i 2019/2020, sier Sørensen.