Venstre vil ha tilbake byrådsmodell og frir til Høyre, Frp, KrF og Sp om samarbeid

Gruppeleder i Venstre, Morten Skandfer, håper på en borgerlig storkoalisjon etter valget.

VENSTRETOPP: Morten Skandfer (V) vil ha med seg alle partiene i sentrum og på borgerlig side for å ta tilbake makta i Tromsø. 

nyheter

Skandfer har allerede uttalt at han ønsker å bli partiets toppkandidat i 2019-valget. Nå letter han på sløret om hvilken koalisjon han ønsker seg om de borgerlige partiene vinner valget

– Venstre, Høyre, Frp, KrF og Senterpartiet har samarbeidet godt i opposisjon i denne perioden, samtidig som vi har agert som selvstendige partier. Det har vært vår ambisjon å være en konstruktiv og ansvarlig opposisjon. Så jeg håper vi får et overbevisende flertall bestående av disse partiene.

– Valgresultatet avgjør

Han ønsker likevel ikke noe formalisert samarbeid i forkant av valget.

– Vi går på valg med hver vår politikk som selvstendige partier, og med ulike standpunkter. Så vil valgresultatet avgjøre sammensetning, tyngde og innflytelse. Blir det er flertall av disse partiene blir det naturlig at man forhandler seg fram en avtale basert på valgresultatet. Det er ulike saker som har ulik vekt for de ulike partiene.

– For Venstre er det viktig å videreføre en god politikk for en grønn og bærekraftig byutvikling. En god satsing på buss, gang og sykkel, og fremkommelighet for næringslivet. Det er viktig for dem som bor her, for miljøet og for rammevilkårene til næringslivet.

– Trenger bompenger for å bygge

Frp varslet tidligere i vår at de stiller et ultimatum – enten avvikles bompengeplanene, eller så nekter partiet å samarbeide.

– Det er deres posisjon der vi er nå. Det får vi respektere. Men vi ser ikke noen annen mulighet for å få gjort hva som må ti, uten å innføre brukerfinansiering i Tromsø. Vi er i en elektrisk revolusjon, så det er et stadig mindre innslag av biler som bruker fossilt drivstoff, så grunnlaget for en lokal drifstoffsavgift forvitrer uke for uke.

Skandfer mener også at man må holde øynene åpen for andre former for brukerbetaling enn bompenger.

– Vi er i 2018, og utviklingen skjer raskt. Per nå er bompenger den vanlige måten å gjøre det på. Men om det dukker opp andre løsninger, så skal vi være åpen for det.

Krevende samarbeid

Da Venstre gikk inn i regjering med Frp og Høyre i vinter, var det flere internt i partiet som mente at partiet burde latt være, på grunn av de store forskjellene i verdisyn mellom Frp og Venstre.

– Lokalpolitikk er ganske forskjellig fra nasjonalpolitikksyn, selv om verdisynene til partiene er de samme. Jeg tror det er riktig å ha Frp med i et flertall, i likhet med KrF og Høyre. Men på mange områder står vi langt fra hverandre.

Han forteller at det til tider har vært krevende å samarbeide med Frp, særlig under perioden like før daværende justisminister Sylvi Listhaug gikk av. Hun anklaget Arbeiderpartiet for å mene at terroristers rettigheter var viktigere enn nasjonens sikkerhet.

– Det var veldig krevende. Både retorikken, og det politiske innholdet er veldig langt fra hva som er Venstres politiske syn, og hva vi mener er greit å føre politisk debatt.

«Byrådsmodell 2.0»

Skandfer vil også se på mulighetene for å gjeninnføre parlamentarismen, og etterlyser en klarere politisk ledelse av administrasjonen enn hva som skjer i dag.

– Vi deltok i byråd i forrige periode, og har gode erfaringer med byrådsmodellen. Mot slutten av perioden kom det en rapport med forslag på forbedringer for en «byrådsmodell 2.0» som vi ikke fikk prøvd ut før modellen ble avviklet. Derfor vil jeg råde Venstre til å gå for den modellen, og i hvert fall være nysgjerrig på den, under programarbeidet opp mot valget.