Vil etablere kunstfond og kjøpe kunst for 22 millioner kroner

De neste tre årene skal kommunen bygge for 2,2 milliarder kroner. Nå ønsker administrasjonen at én prosent av dette skal gå til kunstinnkjøp.

KUNSTHANDLERE: Tromsø kommune foreslås å få et eget fond for innkjøp av kunst. De neste tre årene er det ment at fondet skal fylles på med i underkant av 22 millioner kroner. Foto: Tor Farstad 

nyheter

Tromsø kommune har blant landets høyeste gjeld per innbygger. I perioden 2019 til 2021 skal lånegjelden økes ytterligere med knappe 2,2 milliarder kroner.

Like fullt foreslås det nå å etablere et kunstinnkjøpsfond som de neste tre årene er tenkt å få 22 millioner kroner å rutte med.

Bedre struktur

– Det er helt enkelt for at vi skal få en bedre struktur for hvordan kommunen kjøper inn kunst til bygg, parker og offentlige rom, sier kultur- og idrettssjef Lisa Therese Hoen til iTromsø.

FORESLÅR KUNSTFOND: Tromsø kommunes idretts- og kultursjef, Lisa Therese Hoen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Enkelt fortalt så foreslås det at én prosent av budsjettet til alle nyinvesteringer i kommunale bygg skal gå til innkjøp av kunst. 75 prosent av kunsten skal plasseres i de aktuelle nybyggene - mens 25 prosent skal kunne brukes andre steder.

- Det vil gjøre oss i stand til å eksempelvis kjøpe kunstverk som har en tilknytning til Tromsø. I dag har vi sjelden en slik mulighet, sier Hoen.

Erstatte gamle retningslinjer

Det foreslåtte fondet skal erstatte retningslinjene for kommunens kunstkjøp-policy som ble vedtatt på begynnelsen av 80-tallet der det står at kommunen skal avsette mellom 0,5 og 1,5 prosent av investeringsmidlene til kunst.

– De gamle retningslinjene har vært praktisert ulikt, og det nye fondet vil gjøre oss bedre i stand til å ha en helheltlig plan for å kjøpe inn kunst, sier Hoen.

Fondet er skissert ut fra hvordan lignende fond er organisert i andre større byer i Norge.

Spesielt fra Trondheim har man hentet inspirasjon, og det pekes på at trønderhovedstaden bruker 1,25 prosent av sine investeringsmidler på kunst – og der man de siste 13–14 årene har brukt cirka 160 millioner kroner.

Gode erfaringer

– Der har man svært gode erfaringer, og det samme gjelder i Oslo der man har fått veldig mye offentlig kunst, sier Hoen.

Ikke uventet møter dog planene på et kunstfond på flere titalls millioner motstand.

SIER BLANT NEI: Fremskrittspartiets gruppeleder Anni Skogmann reagerer sterkt på forslaget om et eget kunstfond. - Det er galskap, sier hun.  Foto: Tor Farstad

 

– Det er galskap. Kommunen har vitterlig langt viktigere ting å bruke penger på enn kunst – spesielt med tanke på hvor anstrengt kommuneøkonomien er, sier gruppeleder i Fremskrittspartiet, Anni Skogmann.

Forslaget om å etablere et kunstfond skal nå opp til politisk behandling.

Profesjonelt styre

I saksfremlegget som administrasjonen har fremmet beskrives hvordan fondet skal finansieres, hvordan det skal fordele midler, hvordan det skal styres – og hvem som skal bestemme over hva som skal kjøpes inn av kunst.

Det skal tilsettes et tverrfaglig kunstutvalg som skal bestemme over pengene.

– Det har jo vært en del debatt om hvordan kommunen kjøper inn kunst, og det har vært etterspurt en bedre faglig forankring, sier Lisa Hoen.

Utvalget "skal ha en bred kompetanse som dekker kunst og kunstformidling, by- og stedsutvikling, uterom, arkitektur, samt økonomi og prosjektledelse".

Vil ikke støtte forslaget

Anni Skogmann sier at hun og partiet IKKE kommer til å støtte forslaget om å opprette fondet.

– Jeg skjønner at det er greit å ha noe pent på veggene i nye bygg. Men vi må jo prioritere det som er viktigst, sier hun.

Arbeiderpartiets gruppeleder og finanspolitiske talsmann er heller ikke udelt positiv til planene om å etablere et kunstfond.

IKKE OVERBEVIST: Arbeiderpartiets gruppeleder og finanspolitiske talsmann, Jarle Heitmann, sier at det langt fra er sikkert at partiet vil støtte forslaget om et eget kommunalt kunstfond.  Foto: Ronald Johansen

 

Lunkent fra Arbeiderpartiet

– Kommunen er i en tøff økonomisk situasjon, og alle investeringer må det gås noen runder med – og da er det ikke sikkert at kunst vil bli prioritert, sier han.

Han viser til de vedtatte investeringsprioriteringene i kommunen – helse- og omsorgsbygg, samt skoler.

– Når vi skal jobbe med budsjettene i kommunen må vi se på hva som er absolutt nødvendig – og hva som ikke er det, sier han til iTromsø.

– Så det er langt fra sikkert at det blir et slikt fond?

– Vi må se på saken og gå noen runder. Vi har ikke konkludert, sier Heitmann.