Graveboom i byen

September er anleggsbransjens gullmåned. Det merkes for alle som ferdes i byens gater.
nyheter

– Hver høst, når den første snøen kommer på Tromsdalstinden, får folk panikk og bestiller graving. September er den beste måneden i hele anleggsbransjen, da skal alle ha graving før vinteren kommer, sier daglig leder Kari Workinn hos byens eldste anleggsmaskinentreprenør, Thor og Bjørnar Workinn AS.

Mange varslinger

Hun har fulle ordrebøker og innrømmer at all gravingen fører til problemer med fremkommeligheten, både for gående, syklende og kjørende.

– Det blir litt komplikasjoner på grunn av gravingen og det kan være vanskelig å passere der det graves. Det blir verre før det blir bedre, sier hun.

Avdelingsingeniør Trond Myhre på Bydrift er den med best oversikt over graveaktiviteten i byen, og kan bekrefte Workinns inntrykk. Antall arbeidsvarslinger var ved utgangen av august i år nesten like stor som hele fjoråret.

– Antall arbeidsvarslingsplaner i trafikkert vei var ved utgangen av august 852, mens det for hele 2014 var 934. Vi har allerede nesten passert fjoråret, det tyder på at det graves mer, sier Myhre.

Ringer og spør

Han har til enhver tid oversikt og arbeidsvarslinger og gravemeldinger. De siste to årene har antall gravemeldinger, som omfatter alt fra grøftegraving og tomtegraving til graving for skifte av vann- og kloakkrør, ligget på rundt 1.500 i året. Til og med august var det gitt rundt 1.000 gravetillatelser.

– Arbeidsvarslingsplan betyr imidlertid ikke bare graving, men kan også omfatte oppsetting av stillas eller lift. Det er så mye aktivitet at det kan være vanskelig å få entreprenør. Vi har privatpersoner som har ringt og spurt om tips på hvem de kan ringe, sier Dag Ivar Andreassen, leder for Bydrift anlegg.

Roald Madsen AS er en annen av byens maskinentreprenører som opplever graveboom. De har økt arbeidsstokken fra 40 til 80 ansatte, inkludert innleid arbeidskraft.

– 2015 er ganske ekstremt for oss. Vi har nesten doblet oss i antall ansatte, sier driftsleder Rune Madsen i Roald Madsen AS.

Nok å gjøre

Han mener noe av den økte aktiviteten også skyldes at flere lokale entreprenører har forsvunnet fra markedet.

– Vi har hatt konkurser i vår bransje med tre store entreprenører som Antek AS, Einar Bræck AS og Kime AS. I tillegg er det et generasjonsskifte som gjør at vi som blir igjen merker det på aktiviteten. Vi har vært heldige og kommet inn på mange prosjekter. Vi er i stor vekst og har også godt med oppdrag i 2016, sier Madsen.

Leder av Park og vei, Håkon Gjertsen, bekrefter inntrykket av høy aktivitet og mye graving i byens gater. Kommunen skifter ledningsnettet i nordenden av Storgata, som har medført stengte sentrumsgater og store omkjøringer.

– Det virker som markedet er mettet på jobb. Vi har flere prosjekter vi ikke får inn pris på, noe som dessverre skjer litt for ofte. Vi har blant annet trafikksikkerhetsprosjekt ved Hamna skole som vi har lyst ut to ganger, og nå utlyser vi den for tredje gang, fordi ingen har gitt oss pris, sier Gjertsen.

Spent på anbud

Om ikke lenge starter en omfattende oppgradering av Stakkevollveien fra Kullkransvingen til Breivika. Her skal trafikken gå som normalt til tross for anleggsarbeid.

– Jeg er spent på responsen når vi lyser ut anbudet på Stakkevollveien om ganske kort tid. Vi skal holde veien åpen mens det arbeides, selv om det kan bli redusert fremkommelighet.

Se interaktivt kart over alle gravesøknader og arbeidsvarslingsplaner her.