Det var Nordlys som først omtalte saken.

I januar betalte kommunen ut for mye i godtgjørelse til kommunestyrerepresentantene. Ifølge Nordlys skulle kommunen ha utbetalt 120.000 kroner, men i stedet fikk kommunestyrerepresentantene 452.500 kroner til sammen.

Flere har fått purring

Fortsatt har åtte politikere fra Ap, Høyre, SV og Frp ikke tilbakebetalt pengene, og kommunen har nå sendt ut purring.

«Frist for tilbakebetaling har nå utløpt og personaltjenesten melder at de ikke har mottatt innbetaling fra deg. (...) Rutinen for skyldig lønn er slik at dersom beløpet ikke er innbetalt i sin helhet innen 14 dager etter beskjed om innbetaling skal sakene overføres av enheten selv til innfordring. Personaltjenesten har allikevel utvidet denne fristen noe: lønnskjøring for februar er tirsdag 6. februar så de resterende innbetalingene må være mottatt innen mandag 5 feb.», står det i purringen politikerne har mottatt.

Disse har ikke tilbakebetalt:

  • Elisabeth Steen (Ap) fikk utbetalt 12.000 kroner for mye.

  • Odd Arne Thunberg (Ap) fikk 10.600 for mye utbetalt.

  • Ragnhild Wilhelmsen (Ap) fikk utbetalt 3.250 kroner for mye. Hun har tilbakebetalt nesten hele beløpet.

  • Benjamin Arvola Notkevich (SV) fikk 14.572 for mye utbetalt.

  • Sebastian Hansen Henriksen (H) fikk utbetalt 14.572 kroner for mye. Han har betalt tilbake over halvparten av beløpet.

  • Tormod Ingebrigtsen (H) fikk 12.000 for mye utbetalt.

  • Ole M. Johansen (Frp) fikk 2.650 for mye utbetalt.

  • Jan Blomseth fikk utbetalt 11.143 for mye.