Kitti tapte mot staten

TAPTE: Reineier Per Kitti fikk ikke rettens medhold i tvisten rundt overdragelse av deler av reinbeiteområdene på Kvaløya. Foto: Marius Fiskum