– Det vil skje en bibliotekrevolusjon når vi legger om til selvbetjening utenom åpningstidene, sier biblioteksjef Paul Henrik Kielland ved Tromsø bibliotek og byarkiv.

Det nye tekniske utstyret er i hus. Alle brukere av hovedbiblioteket i sentrum og bibliotekene i Kroken og Tromsdalen kunne gå inn allerede fra klokken 07.00 om morgenen, før bibliotekarene har kommet på jobb. De kan oppholde seg helt til klokken 22 om kvelden, flere timer etter at de ansatte har forlatt.

Må skrive kontrakt

– Dette blir helt suverent, og noe vi har jobbet sammen med biblioteket for å få til i samarbeid med de ansatte. Jeg vil rose Paul Henrik Kielland og de ansatte som har vært med for å få til de store endringene. Det vil gi fantastiske muligheter for brukerne av bibliotekene, sier Jonas Stein (V), byråd for næring, kultur og idrett.

I disse dager går biblioteket ut med tilbud til låntakerne om å skrive kontrakt for å få adgang utenfor betjent åpningstid. Tromsø blir den første storbyene i Norge som tar i bruk selvbetjente bibliotek. Den nye ordningen baserer seg på et tillitsforhold mellom bruker og biblioteket, hvor brukeren har ansvar for bygget når de ansatte ikke er på jobb.

Budsjettkutt

Når kontrakten er signert får låntakeren en pinkode for å komme seg inn hovedinngangen til bibliotekene.

– Lånekortet blir utvidet til å et nøkkelkort man kan låse seg inn med på alle bibliotek. Når man logger seg inn blir man tatt bilde av, og det vil bli en del mer videoovervåking i lokalene enn vi har i dag, sier Paul Henrik Kielland.

Biblioteket har investert en og en halv million kroner i nytt utstyr, og må også gjøre en del bygningsmessige endringer. Men med et kutt i driftsbudsjettet på 850.000 kroner for 2015 vedtatt av politikerne, legger ikke biblioteksjefen skjul på at de i tillegg må gjøre tøffe prioriteringer.

E-bøker et nisjeprodukt

– Vi har vært nødt til å gå ned til bare én ansatt i hovedskranken. Det betyr at vi ikke blir like tilgjengelige som før, men vi har prioritert å være til stede i etasjene hvor bøkene er og hvor folk kan kontakte bibliotekarene, sier Kielland.

I fjor hadde hovedbiblioteket 496.333 besøkende, en økning på vel 2.000 fra året før. Bokutlånene økte med 10.000, fra 267.808 (2013) til 277.647 (2013).

– Det er tall vi er fornøyd med.

I fjor var første hele år med e-bokutlån. 4.475 e-bøker ble lånt ut.

– E-bøkene tar ikke over papirbøkene, og er foreløpig bare et supplement. De utgjør 1,6 prosent av det totale bokutlånet, sier Paul Henrik Kielland.