Bygget inneholder nemlig også Nordlys-salen som er tenkt å leies ut til en rekke forskjellige arrangementer som bryllup og dåpsseremonier.

– Det er et bygg med flotte seremonirom, som skal kunne brukes av alle, uavhengig av hvilken tros- eller livssyn man har. I bygget er også det nye krematoriet, men dette utgjør bare en liten del av bygget. Tromsø kommune skal vedta et navn på seremonibygget, og foreslår Tromsø krematorium. For meg blir det helt feil. Bygget er så mye mer enn et krematorium. Kommunen sitt forslag til navn gjenspeiler ikke at det er et seremonibygg, skriver Tor Waaler i Human-Etisk Forbund Tromsøs lokallag i sitt brev til kommunen, og forslår heller navnet «Tromsø krematorium og seremonibygg».

Skjønner at folk reagerer

Avdelingsdirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, Bjarte Kristoffersen, skjønner at enkelte reagerer på forslaget.

foto
Avdelingsdirektør for næring, kultur og idrett i Tromsø kommune, Bjarte Kristoffersen. Foto: Monika Aaserud

– Generelt sett er det vanligste navnemønsteret på offentlig bygg å bruke et tradisjonelt stedsnavn som gjenspeiler beliggenheten og så et navn som forteller oss hvilken institusjon der er. Slike type navnesaker er åpne for innspill i to måneder etter at vi sender ut brev, så folk har frist til 7. april på å komme med innspill.

Har tenkt mye på det

foto

Kirkeverge Nils Opsahl i Tromsø kirkelige fellesråd har også tenkt mye på hva bygget skal hete.

– Det er til syvende og sist Tromsø kommune som eier bygget og som står for navnefastsettelsen. Når det er sagt, har jeg vært veldig opptatt av at man klarer å skille at det i ett og samme bygg er et krematorium og en sal som kan brukes til både fest og sorg. Nordlys-salen, som den heter, er et fantastisk fint rom som vi håper å leie ut til mange forskjellige arrangementer, så jeg skjønner at folk reagerer på at bygge kan ende med å kun hete Tromsø krematorium, sier Opsahl.

– Seremoni også feil

Opsahl vil heller ikke at bygget skal hete noe som inneholder ordet «seremoni».

– Jeg har vært svært nøye på at i min kommunikasjon brukes ikke ordet seremonirom. Det blir høytidelig og det er nok flere som ikke vil leie rommet til møter, konfirmasjoner, konserter eller utstillinger under det navnet heller. Vi får satse på at det kommer inn noen smarte forslag, avslutter Opsahl.

Dette er forslagene som så langt har kommet inn til kommunen:

Tromsø livssynsåpne seremonibygg

Sandnessund livssynsåpne seremonibygg

Tromsø krematorium og seremonibygg

Guds venterom

Fønix

Hermannåsen krematorium.

Nordlys Krematorium