Det var på dagens representantskapsmøte at Schjøtt-Pedersen ble valgt til ny leder.

- Spennende utfordring

- Jeg har hele mitt liv levd i spennet mellom finans og distrikt. I Sparebanken Nord-Norge får jeg mulighet til å jobbe med begge deler. Med det får jeg også muligheten til å jobbe for banken – og for Nord-Norge. Det er en utrolig spennende utfordring, sier Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Schjøtt-Pedersen har tidligere vært våde fiskeriminister og finansminister, i tillegg til å ha vært statsråd og stabssjef ved Statsministerens kontor.

Fornøyd med valget

Charlotte Ringkjøb, leder av valgkomiteen, skryter av den nye styrelederen.

- Kjell Olav Pettersen har gjort en fantastisk jobb som styreleder i Sparebanken Nord-Norge de siste 10 årene. Da han ikke ønsket å ta gjenvalg, var målet å få inn en person med dyp kunnskap om Nord-Norge og engasjement for nordnorsk næringsliv og næringspolitikk. Valget falt da naturlig på Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Som leder av Stortingets finanskomite og som finansminister har han også opparbeidet seg spesiell kunnskap om finansnæringen, sier leder av valgkomiteen Charlotte Ringkjøb.