Ny styreleder i SNN

STYRELEDER: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen blir nye styreleder i Sparebank1 Nord-Norge. Foto: Bast, Ida von Hanno