– Du kan vel si det slik at vi er i sterk vekst, sier Nilsen til iTromsø.

Sammen med Vibeke Engen og Kim Daniel Arthur var han med på å etablere kontorfellesskapet. Fra sin spede begynnelse med åtte leietakere i mai 2014 har Flow nå vokst til 80 personer som representerer 50 forskjellige bedrifter med sitt virke innen blant annet trening, klær, mat, teknologi, eventer og reiseliv.

I størrelse varierer det fra bedrifter med én ansatt til størstemann, Joubel, som akkurat har ansatt to nye personer. Prosentvis på huset utgjør dette en vekst på 1.000 prosent.

Behov

– Vi har blitt godt tatt imot og det viser vel bare behovet som finnes. Det var jo det vi trodde da vi startet, sier Nilsen og smiler.

Ifølge Nilsen er det mange fordeler ved å arbeide i et slikt fellesskap.

– Vi har mye å lære av hverandre selv om vi jobber innenfor forskjellige bransjer. Det er nemlig mye som skal gjøres likt, som for eksempel regnskap, salg, markedsføring og innhenting av kapital. På denne måten slipper vi å finne opp hjulet for oss selv hver gang noe skal gjøres.

Læringsarena

– Dessuten så er det ikke alle som er like strukturerte. Det kan kanskje være billig å ha hjemmekontor, men ikke alltid så effektivt, fortsetter Nilsen, som selv har erfaring med nettopp det.

I tillegg legger fellesskapets struktur opp til en åpen delingskultur.

– Vi er jo blitt et stort nettverk her på huset, men ønsker også å inkludere næringsliv, støttemiddelapparatet, studenter, investorer og andre som ikke sitter her til daglig. Derfor arrangerer vi en rekke kurs samt frokostseminaret FLOW Live som er hver onsdagsmorgen som er åpent for alle. På denne måten blir vi en læringsarena hvor du også kan utvide ditt nettverk ytterligere utenfor våre fire vegger.

Infrastruktur

I tillegg til en lokal kontorinfrastruktur, som for eksempel noe så enkelt og dyrt som en kopimaskin, tilbyr Flow også midlertidig kontorplass i de største norske byene. Dette er mulig gjennom et samarbeid med andre gründerhus i landet og i Oulo, Finland.

– Vi merker en økt interesse rundt gründervirksomhet og ønsker å legge til rette for at vi kan lære av hverandre. I tillegg er det også noen som finner hverandre og på den måten skaper nye synergier. I forbindelse med krisen i oljebransjen må vi tenke nytt her i landet, sier Nilsen.

Det kan synes som om Flow allerede er i gang med det.

– Og selv om vi har vokst så er det fremdeles plass, avslutter han.