Moderat liste ved studentparlamentet på UiT har fremmet mistillitsforslag mot studentparlamentsleder Ida-Elise Seppola Asplund. Hun representerer Sosialdemokratene.

Grunnen til mistillitsforslaget handler om anklager om trakassering, maktmisbruk og dårlig lederstil.

Asplund har avvist påstandene, men sier det har vært kommunikasjonsutfordringer internt i arbeidsutvalget til studentparlamentet.

Sendte e-post

Torsdag skrev UiT-rektor Anne Husebekk en epost til samtlige studenter i studentparlamentet, hvor hun kommenterte saken. Hun var ikke nådig mot studentene, og ba de i en epost komme med en beklagelse til Asplund. Der skriver hun at hun basert på møtereferater mener at det ikke dreier seg om en trakasseringssak.

«For det første er dette en beskyldning som fremstår som krenkende og usaklig, og for det andre gjøres betydelig skade og urett ved å sende en slik beskyldning til et stort antall mottakere.» skriver hun og avslutter:

«Det anbefales fra min side at Moderat liste tilbakekaller utsendelsen og samtidig beklager den sterke beskyldningen» skriver hun i en epost til alle av studentparlamentets medlemmer. Husebekks involvering i saken ble først omtalt av nettstedet Khrono.no.

– Bemerkelsesverdig

Gruppeleder i Moderat liste, Cecilie Mathisen, reagerer på e-posten fra rektoren. Mathisen sier at e-posten ble sendt uten at Husebekk har vært i kontakt med begge partene i saken.

– Jeg synes rektor konkluderer for tidlig, uten å ha forutsetninger for det. Det er bemerkelsesverdig at rektor kommer med så sterke meninger og antydninger i saken, uten å være i kontakt med oss eller den som føler seg trakassert her. Det er veldig trasig.

foto
GRUPPELEDER: Gruppeleder i Moderat Liste, Cecilie Mathisen, står sammen med resten av Moderat liste bak mistillitsforslaget mot studentparlamentslederen.

Mathisen ønsker ikke å gå mer inn på innholdet i saken, men sier de vil redegjøre for saken når mistillitsforslaget skal behandles i studentparlamentet.

– Vi ønsker å håndtere saken på riktig måte, i parlamentet. Det er det viktigste for oss.

Hun avviser rektorens anbefaling.

– Vi kommer ikke til å beklage det, men å begrunne saken for studentparlamentet.

– Asplund sier at anklagene er helt nye for henne, og at det aldri har blitt tatt opp internt tidligere, før dere kom med anklagene på en fellesmail til alle studentpolitikerne på UiT. Stemmer det?

– Nei, problematikken har blitt tatt opp tidligere, men ordet trakassering har nok ikke vært brukt, sier Mathisen.

Husebekk beklager

Husebekk innrømmer å ikke kjenne saken godt nok, før hun sendte ut eposten. I en mail til iTromsø skriver hun:

– Dette er først og fremst en trist sak der studenter i ledelsen for studentdemokratiet har en alvorlig konflikt, og det ikke er tvil om at enkeltstudenter har det tungt. Jeg ønsker selvsagt at studenter skal trives ved UiT og at konflikter kan løses gjennom dialog. Både prorektor Wenche Jakobsen og jeg stiller oss til disposisjon som samtalepartnere. I tillegg kan studentene bruke studentombudet og Studentsamskipnaden, skriver hun og legger til:

– Jeg beklager at eposten som ble sendt, har vært til å misforstå og innrømmer at den kunne vært bearbeidet ytterligere.

foto
KONFLIKT: Konflikten mellom studentpolitikerne på UiT skal ha foregått over lang tid, uten at den har blitt løst internt.

Håndteres av jurister

Husebekk skriver at spørsmål om trakassering ved UiT skal håndteres av studentombudet og/eller UiTs jurister .

– Det er gode rutiner for dette ved UiT. Her forholder jeg meg til de opplysninger jeg i etterkant får om hvilke juridiske vurderinger som gjøres i den enkelte sak. Det jeg har fått vite i denne saken er at det har skjedd en rekke hendelser som oppleves som svært vanskelige og belastende, men at det så langt ikke er konkludert med at noen i juridisk forstand er blitt trakassert. Det var utelukkende dette jeg forsøkte å formidle i den eposten jeg sendte ut, skriver hun til iTromsø.

Moderat liste-gruppelederen er glad for beklagelsen fra rektor.

– Det er flott, og på sin plass. Samtidig er det også et behov for at hun klargjør dette for de hun har sendt mailen til, før behandlinga av mistillitsforslaget i studentparlamentet. derfor vil jeg be henne presisere dette overfor studentparlamentets medlemmer, sier Mathisen.