Breivika: For rektor Anne Husebekk ved UiT–Norges arktiske universitet er dette en gledens dag, etter flere år med tautrekking om lokalisering mellom Breivika og sentrum.

– Vi er veldig godt fornøyde at regjeringen gjør vedtak om bygging av et samlet museumsbygg i sentrum. Det betyr at både utstillingslokalene og magasindelen samles her, sier Husebekk.

Spent på tomtepris

Nybygget til Tromsø Museum–Universitetsmuseet skal romme utstilling, magasin, forskning og administrasjon og vil bli på 27 000 kvadratmeter. Kostnadsrammen er 1,5 milliarder kroner.

Regjeringens beslutning forutsetter imidlertid at statens utgifter for en passende tomt blir tilstrekkelig lave. UiT-rektoren ​​​peker på at det nå hviler et betydelig ansvar på Tromsø kommune for å komme med tomtealternativer som oppfyller denne forutsetningen.

– Vi ser fram til at kommunen klargjør tomtealternativene og hvilken tidshorisont det er for de ulike alternativene. Vi er veldig spente på prisen. Kostnadene på 1,5 milliarder kroner inkluderer både bygg og tomt, og dersom tomtealternativet for følger for de 27.000 kvadratmeterne som skal bygges, er det trist. Mitt inntrykk er at kommunen er velvillig til å stille opp, og jeg er spent på utviklingen.

Trenger nybygg

Tre alternativer har vært lansert i forbindelse med lokalisering av et fremtidig bygg for Tromsø Museum; hele museet i Breivika, utstillingsdel i sentrum/resten i Breivika, eller hele museet i sentrum. Nå har regjeringen konkludert med samlet lokalisering i sentrum som det beste alternativet.

– Helt siden 1971 har vi hatt tomt klar i Breivika. Det ville blitt både billigst og raskest å etablere museet der. Når det er sagt er vi veldig glade for at vi får nytt museum. Vi er glade for at bygget blir realisert og at det blir en samlet løsning. Vi har et stort behov for å etablere en forsvarlig oppbevaring av museets samling, noe som haster, sier rektor ved UiT, Anne Husebekk.

Et praktbygg

– Hvor i sentrum kunne du selv tenke deg at det nye bygget til Tromsø Museum bygges?

– Det viktigste er at det finnes en ledig tomt som kan klargjøres raskt for bruk. Jeg tenker kommunen vil stille tomt til rådighet. Det vil bli et praktbygg, som kommunen har ønsket seg. Det er ikke bare universitetet som vil ha glede av dette, det vil bli en attraksjon for kommunen og hele regionen. Også turistnæringen vil nyte godt av det, sier Anne Husebekk.