– Vi er selvsagt skuffet. Vi kunne fått tomten før snøen legger seg og dermed startet arbeidet med å rydde skog før det blir vinter. Nå må vi vente til neste høst, siden vi ikke kan fjerne skog om våren på grunn av fuglehekkingen, sier styreleder Susanne Langvad i Dyrebeskyttelsen Tromsø.

– Det er surt

Det var i slutten av mars at Dyrebeskyttelsen, etter et møte med det forrige byrådet, ble forespeilet en festetomt mellom Kvaløyvegen og Sorgenfri barnehage hvor de kunne bygge et nytt hjelpesenter for hjemløse dyr.

Bakgrunnen var blant annet at Dyrebeskyttelsen ikke visste hvor lenge de kunne være i de nåværende lokalene i Langnesveien 10. Planen var å ferdigstille avtalen om ny tomt med kommunen i løpet av august foran valget.

Slik ble det imidlertid ikke. Hele saken stoppet ifølge Dyrebeskyttelsen opp på grunn av ferieavvikling og det som de opplevde som manglende tid fra det tidligere byrådet.

– Vi har gått og ventet på å få signere kontrakten og få ei ny tomt. Vi skulle møte dem etter ferien og, men møtet ble utsatt uke etter uke og til slutt ble det ikke noe av og det hele rant ut i sand. Det er surt, men politikk er politikk – det går ikke alltid som man ønsker, sier Langvad.

For liten plass

I starten av november så Dyrebeskyttelsen seg nødt til å sende et nytt brev til Tromsø kommune og finansbyråd Jens Ingvald Olsen. I brevet skriver de blant annet at de føler seg sviktet og avglemt, og ber om et nytt møte angående flytting til andre lokaler.

– Dette huset er ikke tilpasset det vi har behov for. Det er for liten plass, for få rom, huset har ingen lagringsplass, samt mangel på luftegård for kattene, sier Langvad om lokalet på cirka 80 kvadratmeter hvor Dyrebeskyttelsen har holdt til de siste tre årene.

– Nå har vi åtte katter her. Vi har ikke kapasitet til å ta inn så mange, og den absolutte smertegrensen er 15–16 katter. Med et nytt hjelpesenter på opp mot 160 kvadratmeter kunne vi hatt plass til 30–40 katter, utdyper styrelederen.

Ikke råd til begge deler

Hun forteller at det ikke er aktuelt å utvide lokalene på tomten de nå bruker.

– Vi har gitt signaler til kommunen om av vi kunne overta tomten her og utvide her, men da fikk vi beskjed om at det ikke var aktuelt fordi tomten er regulert til andre formål.

Langvad legger til at midler fra Dyrebeskyttelsen sentralt, sammen med oppsparte midler ved avdelingen i Tromsø, gjør at organisasjonen selv kan ta seg råd til å sette opp et ferdighus på 160 kvadratmeter – så lenge de får en festetomt av kommunen.

– Vi har egne midler til å sette opp huset. Det eneste kommunen må bidra med er festetomten, fordi det blir for dyrt for oss å skulle kjøpe oss inn på en tomt. Vi har rett og slett ikke råd til begge deler, sier styrelederen.

Falt imellom

Tidligere politisk rådgiver for byutvikling, Tom Erik Forså, fortalte til iTromsø tidlig i oktober at de jobbet målrettet med å finne en endelig løsning for Dyrebeskyttelsen – før de pakket sammen sakene sine og ga stafettpinnen videre.

– Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Dyrebeskyttelsen i vår, men på grunn av ferieavviklingen i sommer har vi ikke hatt noe særlig kontakt med dem etter sommeren og det beklager vi, uttalte Forså den gangen.

En måned etter at det nye byrådet overtok, mener Forså at det ble gitt beskjed om at saken måtte videreføres.

– Vi fikk ikke til noe møte med Dyrebeskyttelsen etter sommeren. Det ble rett og slett for hektisk i høst og saken har falt mellom to parter når man fikk nytt byråd. Men jeg håper de får det til nå, sier den tidligere politiske rådgiveren.

Skal behandles

Jens Ingvald Olsen, byråd for finans, bekrefter at han har fått brevet som Dyrebeskyttelsen sendte i starten av november.

– Jeg har ikke rukket å se på henvendelsen ettersom vi har måttet prioritere budsjettarbeidet, men vi skal ta tak i den og den vil bli behandlet av oss, sier Olsen.

Han viser til at økonomirapporten legges fram i det forberedende byrådsmøtet mandag.

– En festetomt til Dyrebeskyttelsen vil bli behandlet som en separat sak som ikke er en del av økonomiplanen, men som vil bli drøftet med eiendomsavdelingen. Vi har den på planen og vil se på mulighetene med dem.

– Når vil det skje? Blir det før året er omme?

– Ja, helt klart. Det blir før nyttår, sier Olsen.

Langvald forteller at Dyrebeskyttelsen har forståelse for at det er hektisk i oppstartsfasen til det nye byrådet.

foto
FOR TRANGT: Dyrebeskyttelsen har de siste tre-fire årene holdt til i lokalet på 80 kvadratmeter som ligger like ved Prestvannet. Foto: Ronald Johansen