I juli til neste år skal det nye helsehuset stå klart et lite steinkast fra UNN på oversiden av Tann-bygget i Breivika.

– Med dette får vi et mye bedre helsetilbud. Folk vil få bedre rehabilitering og kunne leve lengre liv enn de ellers ville gjort, sier finansbyråd Jens Ingvald Olsen.

Sammen med byrådsleder Kristin Røymo var han på plass for å markere oppstarten av byggearbeidet.

Kostnader og besparinger

Ved innføringen av samhandlingsreformen i 2012 fikk kommunene ansvaret for utskrivningsklare pasienter på sykehusene. Hvert år siden har Tromsø kommune fått regninger på 14–20 millioner kroner i året fra Helse Nord fordi det ikke har vært mange nok kommunale plasser til å ta imot pasientene.

Disse utgiftene har ifølge Røymo blitt redusert ved at kommunen har tatt i bruk midlertidige sengeplasser i Mellomveien. Det nye bygget er ment å dekke dette behovet.

Det er imidlertid fremdeles ikke klart hvor store driftsutgifter det nye helsehuset vil medføre årlig.

– Det er vanskelig å si eksakte driftsutgifter, sier Røymo.

Det er enda mange ting som må på plass, og både de tekniske utgiftene og personalutgiftene er ikke avklart. Hun opplyser til sammenligning at å drifte et sykehjem koster cirka 80–100 millioner kr i året.

Bedre rehabilitering

Røymo fremhever spareeffektene av et bedre rehabiliteringstilbud:

– På sikt håper vi at vi trenger færre folk andre steder, for eksempel i hjemmehjelpen, sier hun.

Hun forklarer at for en person som mottar mer enn 23 timer hjemmehjelp i uka, vil det være billigere for å kommunen å huse vedkommende på helsehuset i kortere eller lengre perioder.

– Alt henger i hop med alt. Pasienter som behandles får ikke oppfølging, og folk blir sykere – særlig eldre, sier Røymo.

I tillegg til rehabiliteringsplassene og plassene til de utskrivningsklare pasientene fra UNN, vil det også være korttidsplasser og plasser for pasienter innen rus/psykiatri i det nye bygget.

Endelig i gang

I februar 2015 ble det inngått en intensjonsavtale om makebytte hvor fylkeskommunen får en tomt på Skattøra for å etablere bussoppstillingsplass, mot at kommunen får tomta helsehuset står på. Denne avtalen ble endelig stadfestet i byrådet på mandag og fylkestinget på onsdag.

Kommunestyret vedtok i april å utvide huset med ni sengeplasser. Når huset er klart vil det nå ha 69 sengeplasser fordelt på en bygningsmasse på 6.300 m². Bygget har et budsjett på 248 millioner kroner, hvorav kontrakten med utbygger Skanska Husfabrikken utgjør 130 millioner.

Det nye helsehuset vil ha et lunt uteområde med en sansehage som er under planlegging, og det er rom for å i fremtiden etablere en legevaktsentral i tilknytning til bygget.