Striden mellom partene startet i 2010 da saksøkte solgte en bolig i Tromsø. Eiendommen ble solgt til paret «i den stand den var ved kjøpers besiktigelse». Kjøpesummen var på 3.990.000 kroner med tillegg av omkostninger.

Krevde over 300.000 kroner

Etter 1,5 år oppdaget saksøkerne mangler ved huset. Det omfatter blant annet at det dryppet vann fra to vinduer. Senere erfarte de også en opphøyning i parketten på et av soverommene i øverste etasje.

Saksøker nedla påstand om at selgerne av boligen skulle betale 324.247 kroner i tillegg til saksomkostninger.

Den saksøktes påstand er at saksøker blant annet reklamerte for sent, og at det ikke er et krav om at kjøper må ha full oversikt over de forhold som gjøres gjeldende for at reklamasjonsfristen starter å løpe.

– Fuktskader

Retten kom fram til at det foreligger mangel ved boligen, og at det ikke ble reklamert for sent. De henviser til bevisene som er lagt fram i saken, samt befaring av huset. Retten mener at «takutførelsen under karnappet ikke har vært i tråd med bestemmelsen, da taket var utført på en slik måte at det trakk inn vann som har medført klart synlige fuktskader på det ene vindusforingen».

– Det har vært fysiske åpninger i undertaket i form av hull, at det var manglende klemminger i laget under ytterkonstruksjonen, sammenholdt med at tekkingen i graden ikke har hatt tilstrekkelig overlapp, at taket var utført i strid med bestemmelsen ved at dette sjiktet ikke har vært vanntett, står de i dommen.

Selgeren av boligen dømmes til å betale saksøkerne 219.247,50 kroner. Hver av partene dekkes sine egne sakskostnader.