Siden åpningen i 2012 har Jekta Storsenter økt betraktelig, og omsetter nå for milliarder av kroner i året. Senterleder Laila Myrvang er fornøyd over å ha nådd målet om en totalomsetning på 1,7 milliarder kroner i 2015.

– Vi har hatt et godt år, og det føles bestandig bra å nå målet man har satt seg, sier Myrvang.

Vekst

I 2012 omsatte Jekta for 1,1 milliarder. I 2013 omsatte de for omtrent 1,6 milliarder. Myrvang forteller at desember måned absolutt er den største handelsmåneden, og i desember 2014 endte omsetningen på 255 millioner kroner.

– Det er dobbelt så mye som vi omsetter for i januar, sier Myrvang.

Siden desember i 2013 vokste salget i desember 2014 med 8,3 prosent. Det mener kjøpesenteret er en god avslutning på året som har gått.

Handelsbyen Tromsø

Laila Myrvang mener kjøpesenteret har fått til en god miks av butikker, og omtaler de som attraktive leietakere.

– De gir ikke bare Jekta et løft, men også handelsdestinasjonen Tromsø, sier Myrvang.

Hun håper Jekta er med på å bidra til at Tromsø holder sin posisjon som handelsdestinasjon i nord.

– Vi har mange fornøyde leietakere, og flere av butikkene her er best i Norge i sin kjede, sier Myrvang.

Trond Øverås i Visit Tromsø forteller at et godt handelstilbud er viktig i en total oppfattelse av en destinasjon, men for gjester som kommer langveisfra er hovedgrunnen ikke primært knyttet til handel.

– Selvfølgelig er handel en del av servicetilbudet som er viktig. Vi får en del tilbakemeldinger på, spesielt fra vinterturister, at det som er en viktig del for dem er at det er et tilfredsstillende servicetilbud. Sammen med logistikk, spisetilbud og attraksjoner er handelstilbud viktig i en totalpakke, sier Øverås.

Han legger vekt på at det alltid kommer an på hvilke gjester det er snakk om, og hva de er ute etter.

– I et regionalt perspektiv, sett i forhold til andre steder i Nord-Norge, er handelstilbudet viktig i Tromsø, sier Øverås.

Åpninger

I 2015 er det klart for flere butikkåpninger på Jekta, men hvem som inntar senteret vil tiden vise.

– Vi er i samtale med folk som kan tilby Jekta mer. Nå i januar åpner vi først 7D-kinoen, noe vi er veldig stolte av å kunne åpne først i landet, sier Myrvang.

Og målet for 2015 er klart:

– Vårt nye mål er å øke mer. Det vil vi klare når vi får fylt opp alle lokalene, sier Laila Myrvang.

foto
Trond Øverås, reiselivssjef i Visit Tromsø.