22-åringen, som ga seg ut for å være ei 16 år gammel jente gjennom en falsk Facebook-profil for å lure til seg seksualiserte bilder av mindreårige, ble høsten 2014 gitt beskjed om å slette profilen og alt materiale han satt på fra sin kontakt med de fornærmede.

I sin forklaring forteller 22-åringen at han fikk panikk og gjorde som han fikk beskjed om da meldingen dukket opp i innboksen hans på Facebook, men han unnlot å slette profilen.

– Lite hensiktsmessig å anmelde

I tillegg til å varsle vedkommende som administrerte profilen, kontaktet de foresatte også politiet og et dataselskap.

Politiet fikk innlogging til en av de fornærmedes Facebook-kontoer slik at de selv kunne kartlegge kontakten mellom den falske profilen og den fornærmede, som på dette tidspunktet var under 14 år.

Politiet opplyste etter et par dager at det ville være vanskelig å finne fram til hvem som brukte profilen, og at det derfor ville være lite hensiktsmessig å anmelde forholdet.

Dette medgir avhører i et av de tilrettelagte avhørene var uheldig, og at politiet skulle tatt saken videre.

– Kunne spore IP-adresser og datatrafikk

Da politiet ikke ville følge saken videre, tok de foresatte kontakt med et dataselskap.

De varslet profilen om at politiet hadde blitt varslet og at datatrafikk og IP-adresser kunne spores. Det ble igjen gitt beskjed om at alt materiale brukeren hadde tilegnet seg gjennom profilen skulle slettes.

Etter varslet fra dataselskapet, deaktiverte 22-åringen profilen.

– Jeg var sikker på at jeg skulle bli tatt. Etter å ha sett hva dataselskapet kunne fremskaffe av dokumentasjon, er jeg forskrekket over at politiet ikke tok saken videre, forteller mannen.

Fortsatte som før

Knapt én måned etter varslet, aktiverte han imidlertid profilen igjen og fortsatte som før.

– Vi var sikre på at det var over. At vedkommende hadde slettet profilen og materialet, og at det var det, sa en av de foresatte i retten.

Da saken ble omtalt i media, og de foresatte ble kontaktet av politiet vedrørende mulig kontakt mellom 22-åringen og deres barn, kom det derfor som en stor overraskelse.

– Vi var overhodet ikke forberedt på det, sier den foresatte.