Det er Bjørn Gunnar Jørgensen – leder i partiets lokalavdeling, samt kommunestyrerepresentant – som krever dette.

Kravet kommer etter debatten som har oppstått i kjølvannet av at Vann og Avløp ønsker å tilsette en kommunikasjonsrådgiver.

I en kommentar gikk iTromsøs politiske redaktør Martin Lægland skarpt ut mot praksisen med å tilsette stadig flere kommunikasjonsrådgivere i kommunen – til tross for en rådende ansettelsesstopp.

Går ut over servicen

Jørgensen er hjertens enig.

– Den siste utlysningen er kun nok et eksempel på at administrasjonen får lov til å ese ut – uten at de ansvarlige politikerne kan eller vil gjøre noe, sier han.

Han mener at økningen i antall informasjonsmedarbeidere går ut over servicen kommunens innbyggere får.

– Kommunen må prioritere utøvende stillinger som utfører de lovpålagte oppgavene kommunen har, sier han.

– Trekk tilbake stillingen

– Derfor mener jeg at den siste utlyste stillingen burde trekkes tilbake før den tilbys til noen av søkerne, sier han.

Han mener at det ikke er snakk om et forsøk på detaljstyring av administrasjonssjefen.

– Nei, men noen ganger gjør administrasjonssjefen mindre bra saker – og da må vi som politikere kunne påpeke dette, sier Jørgensen.

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg vil ikke kommentere utspillet fra Jørgensen nærmere, men sier at kommunen har strenge retningslinjer for opprettelse av nye stillinger.

Må holde budsjettrammene

– Vi må holde oss innenfor de budsjettrammene som er gitt av kommunestyret, og vi må vurdere behovet for hver enkelt stilling, sier hun.

Dette skjer på direktørnivå, og kun etter nøye vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Steinveg peker videre på at det stadig oppstår nye behov i kommunen som følge av befolkningsøkningen.

– Kommunen vokser med 1.000 personer per år. Vi må kunne betjene disse, sier administrasjonssjefen.

Tilsetter nødvendig personale

Hun tilbakeviser at lovpålagte oppgaver blir nedprioritert.

– Vi har ikke stillingsstopp for turnus i helse- og omsorg, og vi har ikke stillingsstopp i barnehager og skoler når normene skal oppfylles, sier hun.

Høyres Tor Arne Morskogen påpeker at han ikke synes de som er ansatt gjør en dårlig jobb, men at han er kritisk til at kommunen bruker mer penger på rådhusbyråkratiet – hvorav informasjonsrådgiverne kun er en del.

– De siste årene har vi sett en rekke eksempler på at administrasjonen har vokst utenfor politisk kontroll, sier han.

Lederlønninger

Han viser blant annet til det kraftig økte lønnsnivået for toppledere, økt antall i administrasjonen innenfor oppvekstavdelingen – og økningen i antall informasjonsstillinger.

– Byråkratiet øker uten politisk styring. Det er ikke lenger politikerne som bestemmer hva kommunens penger skal brukes til, sier han.

Ikke stilt til politisk ansvar

Etter at parlamentarismen ble avskaffet har styringen av kommunens drift blitt flyttet over til administrasjonssjefen. Det har ført til at politikerne ikke lenger har direkte ansvar for disposisjonene – noe som i sin tur har ført til at de ikke kan stilles direkte til svars.

– I et parlamentarisk system vil politikerne være mer måteholdne med å la slike kostnader stige enn i en formannskapsmodell slik vi har i dag, sier Morskogen.