En fersk studie utført av professor i epidemiologi ved Institutt for samfunnsmedisin ved UiT – Norges arktiske universitet, Bjarne K. Jacobsen, og stipendiat Nils Abel Aars, viser at antallet overvektige tromsøværinger i Tromsøundersøkelsen har doblet seg fra rundt 10 prosent i 1994 til cirka 20 prosent i 2008.

– Vi har sett på tromsøundersøkelsene fra 1994, 2001 og 2008. Det vi ser er at BMI har økt i nesten alle aldersgrupper, men at økningen er størst blant de yngste, forklarer Jacobsen.

Flater ut

Forskerne analyserte data fra i alt 29.688 tromsøværinger, og i løpet av de 14 årene økte forekomsten av fedme blant menn fra  9,4 prosent til 20,4 prosent. Blant kvinner var økningen fra 11,1 prosent til 20,2 prosent i samme periode.

– Økningen var definitivt størst mellom 1994 og 2001. BMI-en økte fortsatt fram mot 2008, men i langt svakere grad, utdyper Jakobsen, som peker på at dette stemmer godt overens med data fra blant annet USA.

– Det er tegn som kan tyde på at det er ei utflating i den andelen av befolkningen som har fedme - at fedmeproblemet ikke lenger blir mer omfattende. Resultatene fra den pågående Tromsø 7-undersøkelsen vil bidra til å avklare dette, legger professoren til.

Diabetes-risiko

Paradoksalt nok viser andre studier at hjerte- og karsykdommers dødelighet har gått betydelig ned i samme periode. Det har også blodtrykket til den gjennomsnittlige tromsøværing.

– Det viser at verden er mer komplisert enn vi tror, men det er klart at det ikke er noen fordel for befolkningen at vekten øker, sier Jacobsen, og fortsetter:

– Vi vet jo at fedme også øker risikoen for mange sykdommer, slik som diabetes, noen belastningslidelser og enkelte kreftformer, som tykktarmskreft.

Det er likevel, ifølge Jacobsen, bedre å ha litt for mye kjøtt på beina enn for lite når man begynner å dra på åra.

– Blant de eldre er det ingen tvil om at det å være undervektig er langt farligere enn litt overvekt, sier han.