Fylkesveien mellom Kaldfjorden og Kattfjorden på Kvaløya har i dag et ti-tall parkeringslommer langs veien.

Både vinter- og sommerstid er disse ofte helt fullstappede med biler – noe som i sin tur skaper trafikkfarlige situasjoner.

Nå vil kommunen bygge to eller tre store utfartsparkeringer på Kattfjordeidet – 80 parkeringsplasser i nordenden av eidet og 90 i den søndre delen.

Populært turområde

– Området er blitt mer og mer populært. Spesielt på vinteren er det veldig mange som drar dit for å stå på ski – det er kanskje det mest populære topptur-området i hele kommunen, sier rådgiver Margrethe Rabås ved Park og Vei i kommunen.

Topper som Storsteinnestind, Steinskartind, Middagstind og Skittentind lokker hundrevis av toppturentusiaster hele sesongen – som gjerne kan vare helt ut i mai.

– Når disse skal ut på ski så må de parkere langsmed fylkesveien noe som skaper vanskelige trafikkforhold for alle – ikke minst dem som ferdes langs veien til eksempelvis Sommarøya og Brensholmen, sier Rabås.

Skredfarlig

Den nordre parkeringen planlegges å legges nedenfor Storsteinnestinden et par kilometer sør for oppkjøringen fra Kaldfjord – mellom fylkesveien og elva. Den søndre parkeringen skal legge ved – eller i bakken ned mot – brua over Storelva.

– Vi er nødt til å være forsiktige med hvor vi legger parkeringene, ikke minst med tanke på at det er stor rasfare i flere området langs veien, sier Rabås.

De tre siste årene har kommunen brukt store penger på å bygge utfartsparkeringer. Til nå er det bygget parkeringsplasser i Finnvikdalen, i Movika, på Sandneshamn og i Sandvika.

– Vi har brukt cirka 5,5 millioner kroner hittil – og i 2016 planlegger vi altså å bruke 2,5 millioner kroner til parkeringene på Kattfjordeidet, sier Rabås.

Nordlys-turister

I tillegg skal det gjøres en del oppgraderinger av parkeringen ved Hamperokken i Ullsfjord.

– Parkeringsplassene vil også serve de mange nordlysturistene vi har om vinteren. De vil få sikrere forhold når de ikke trenger å stå langs fylkesveien for å se nordlyset, sier Rabås.

foto
POPULÆRT: Fjellene rundt Kattfjordeidet er yndede utfartsmål for skikjørere. Nå vil kommunen bygge trafikksikre parkeringsplasser for alle disse. Foto: Pål Jakobsen Foto: PAAL JAKOBSEN
foto
RASFARLIG: Det går ofte ras på Kattfjordeidet og parkeringsplassene må legges langt unna farlige områder. Foto: Tom Benjaminsen