I anledning 8. mars, kåret Abelia–NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter–Norges 50 fremste IT-kvinner.

I kategorien «fagperson», var det i alt 400 kandidater og 30 prismottakere. Blant de 30, finner man Tromsø-kvinnen Ida Jaklin Johansen (28), som jobber som programvareingeniør i Kongsberg Spacetek.

– Jeg ante ikke noe om prisutdelingen. Jeg satt på kontoret mitt og jobbet, også fikk jeg plutselig melding fra en god venn av meg som gratulerte meg med kvinnedagen og prisen. Etter hvert begynte folk å ringe i ett sett for å gratulere meg ... Til slutt satt jeg og gråt av glede, forteller Johansen.

Svært få kvinner

I dag er kun 24 prosent av de ansatte og 16 prosent av topplederne innen IT-næringen i Norge kvinner. Det ønsker Abelia og Oda-Nettverk – landet største nettverk for kvinner som med IT–å gjøre noe med, og det var i den anledning prisutdelingen ble arrangert.

– Vi ønsker å synliggjøre mulighetene i næringene og våre fremste kvinnelige rollemodeller innen teknologi, sier Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk i Abelia.

Til tross for allerede dystre prosentandeler, mener Johansen realiteten er langt mørkere enn Abelia gir uttrykk for.

– Av de 24 prosentene, er det mange økonomer, selgere, rådgivere og andre yrkesgrupper. Det anslås at det kun er mellom fem og ti prosent av kvinnene i IT-bransjen som er utdannet innen informatikk og teknologi.

– Må starte tidlig

28-åringen har siden hun begynte på universitetet for åtte år siden jobbet med rekruttering til fagene og bransjen, og har de siste tre årene vært aktiv i Kodeklubben i Tromsø, hvor barn og ungdom kan lære seg å programmere.

– For å få flere kvinner interessert i data og teknologi, må man ta grep tidlig. I dag er data og dataspill en gutteting allerede i barnehagealder, og det forplanter seg videre til utdannings- og yrkesvalg. Det handler også om hvor opplyste foreldre og skoler er om IT og mulighetene der, sier hun.

Av rundt 60 barn og unge i Kodeklubben, er det i dag kun fem jenter.

– Det er for dårlig. Bare i Tromsø er det i dag mellom 20–30 ledige stillinger for personer med programmeringskompetanse, og man spår at det i løpet av de neste årene nasjonalt vil mangle rundt 10.000 personer med slike kunnskaper. I Vesten, og særlig USA, vil mangelen være mye større. Bare i USA anslår man at man vil trenge mellom en halv million og en million personer med IT-kompetanse.

Må bli bedre på realfag

Johansen, som trives i jobben på Spacetek, forteller at det allerede knives hardt fagpersonene, og at hun jevnlig får jobbtilbud både fra inn- og utland.

– Og da er det ikke små selskaper som tar kontakt. Det dreier seg om Facebook, Amazon, Google og Microsoft, legger hun til.

For å få flere kvinner, og ikke minst menn, inn i IT-bransjen, mener 28-åringen at man i Norge er nødt til å bli bedre på realfag og få koding inn i grunnskolen.

– Vi scorer kjempedårlig på matematikk og realfag her til lands, og det må man gjøre noe med. For å komme inn på informatikkutdanninger, er man nødt til å ha gode karakterer i både matematikk og fysikk, sier hun.