Boligprosjektet til Kræmer Eiendom får 995.000 kroner fra Enova for å se nærmere på hvordan ulike teknologier presterer i et arktisk klima. Hvordan lav sol og refleksjon fra snø påvirker energiproduksjon fra solceller, og bruk av varmepumpe basert på sjøvann fra Tromsøysundet eller grunnvarme, er noe av det som skal undersøkes nærmere.

Til sammen to mill.

– Vi ønsker å være ambisiøse når vi skal lage en strategi for energiforsyningen til Kræmer Brygge-området. Vi ønsker å få til innovative bydelsløsninger for at det skal forbrukes minst mulig energi og redusere behovet for tilført energi. Målet er å bli mest mulig selvforsynt, sier direktør Eirik Espejord i Kræmer Eiendom AS.

Enova er eid av Olje- og energidepartementet og ble opprettet i 2001 for å bidra til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Kræmer Eiendom må bidra med en like stor sum til utredningen som de får fra Enova. Arbeidet med konseptutredningen gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak og skal være ferdig neste vår.

Statens vegvesen har i forbindelse med sitt nybygg på Stakkevollveien, med byggestart rett over nyåret, stilt høye krav til energi- og miljøytelse. Nå ønsker Kræmer Eiendom å se hele bygningsmassen på Kræmer Brygge i dette perspektivet, at det bygges etter høy energistandard – det vi si passivhusstandard eller lavenergibygg.

– Vi har fått positiv tilbakemelding fra veivesenet på å vurdere solcelleløsning på nybygget. Energien kan brukes til lading av elbiler og elsykler, og til ventilasjon.

150.000 kvadratmeter

– Vanligvis tenker man energiløsning for ett bygg, men vi tenker en hel bydel. Vi ønsker at hele området skal være energieffektivt, og at byggene ikke bare skal forbruke energi, men også kunne levere energi til andre bygg, sier Espejord.

Utbyggingen av Kræmer Brygge har som mål å omdanne bydelen fra en nedslitt og forurenset industriområde til en attraktiv bydel for bolig og næring. Siden reguleringsplanen ble vedtatt i 2013 har nasjonale og lokale styringssignaler ført til at forventet utbyggingsareal på sikt vil overstige 150.000 kvadratmeter, med en antatt fordeling på 80.000 kvadratmeter til bolig og resten til næring.

Betydelig innsats

Utredningen som nå skal gjennomføres vil se på bruk av solceller på tak og i fasader. Erfaringer med slik bruk i et arktisk klima som i Tromsø er begrenset, og refleksjon fra snø og is er ett av flere elementer som vil bli belyst. Produksjon og bruk av biogass til elektrisitet og varme internt på området, og varmepumpe basert på enten sjøvann eller grunnvarme skal også utredes.

– Vi vil prøve å få til noe helt unikt i byen, og et viktig mål vil være at energiløsningene skal være lønnsomme for dem som kjøper bolig og leier næringsbygg. Dette vil kreve en betydelig innsats fra oss selv, men vi må tenke langsiktig. Jeg håper vi kan se tilbake om noen år og si, dette fikk vi til, sier Eirik Espejord.

Enova mener Kræmer Eiendoms prosjekt har interesse langt utover Tromsøs grenser, og at et av kravene for å støtte det er at utredningen skal tilgjengelig for andre.

– Jeg vil gi honnør til Kræmer Eiendom som har valgt å ta dette steget. Dette er et prosjekt som vil kunne ha både lokal og nasjonal spredningseffekt, og kan bli et forbilde for andre. Det er også veldig bra at de har en bredt sammensatt faggruppe som skal jobbe med dette, sier seniorrådgiver Christian Hemmingsen i Enova.

foto
KRÆMER BRYGGE: Utbyggingsarealet kan på sikt bli 150.000 kvadratmeter, fordelt på 80.000 kvadratmeter bolig og resten næring. Illustrasjon: Kræmer Eiendom
foto
ALFON: Prosjekt Alfon er et boligprosjekt ned mot sjøen, øst for Eurospar. Illustrasjon: Kræmer Eiendom
foto
NYBYGG: Statens vegvesens nye bygg på Stakkevollveien (det svarte bygget) blir en del av Kræmer Brygge. Illustrasjon: Kræmer Eiendom Foto: Arkitekt