Fant seg selv i voksen alder

REFLEKTERER LITE: Knut Smistad er ifølge seg selv ikke typen som reflekterer særlig mye over de valgene han har tatt i livet, som da han på 70-tallet sluttet i en lukrativ jobb i oljebransjen for å studere sosiologi. Foto: Ronald Johansen