VG: I dag lanserer Siv Jensen begrepet trinnskatt, sammen med resten av statsbudsjettet. Hvis begrepet er ukjent skal du ikke føle deg utenfor: Det er et nytt ord, men prinsippet er gammelt:

For hver gang inntekten din passerer et av de nye trinnene, øker skatten din - med satsen for det aktuelle trinnet.

Her er de nye satsene:

*Alminnelig skatt: 25 prosent (senkes fra 27 prosent i dag). Også skatten for bedrifter senkes fra 27 til 25 prosent.

*Trinn 1: 0,8 prosent på inntekter over 158.800 kroner

*Trinn 2: 1,6 prosent over inntekter på 224.900 kroner

*Trinn 3: 10,6 prosent over inntekter på 565.400 kroner

*Trinn 4: 13,6 prosent over inntekter på 909.500 kroner

Slik er skattesatsene nå:

I 2015 betaler norske arbeidstakere følgende skatter på inntekten sin:

Trygdeavgift: Er på 8,2 prosent for lønnsinntekt, og betales før fradrag trekkes fra.

Inntektsskatt: Er på 27 prosent, og betales av inntekten etter minstefradrag, rentefradrag og lignende er trukket fra.

Toppskatt 1: Inntekter du har på over 550.550 kroner har en ekstra skatt på 9 prosent.

Toppskatt 2: Inntekter du har på over 885.600 kroner ilegges en toppskatt på 12 prosent.

Regjeringen vil altså kutte inntektsskatten til 25 prosent neste år. For å kompensere for det store bortfallet av skatteinntekter erstattes toppskattene av en ny trinnskatt. Reformen er inspirert av Scheel-utvalget som la frem sine forslag i fjor høst. I det forslaget var det fire trinn, slik regjeringen nå foreslår.

Scheel-utvalgets utgangspunkt var en alminnelig skattesats som var senket helt ned til 20 prosent. Ettersom skattesatsen nå settes til 25 prosent, blir skattesatsene på hvert trinn nå lavere enn hva utvalget foreslo.

Vrir fra netto til brutto

Fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen, som VG snakket med før budjsettdokumentet forelå, forklarer trinnskatten på denne måten:

– Det ser ut som det er to ting regjeringen foreslår. Først setter de ned skatten på nettoinntekten, altså det som er etter alle fradrag, fra 27 prosent til 25. Men det vil koste mye penger, og for å dekke noe av det, ser det ut som regjeringen vil øke bruttoskatten, altså den man får på inntekten før rentefradragene og slikt, sier Lothe til VG.

Bruttoskatten heter i dag toppskatt, og rammer færre enn den nye trinnskatten er ment å ramme, ifølge Lothe.

– Trinnskatten fungerer slik at man skattlegger de bruttoinntekten i ulike trinn avhengig av hvor høy bruttoinntekten er.

Motstander

Dermed får fradragene mindre effekt, varsler Lothe.

– Jeg er litt motstander av dette, fordi verdien av alle fradragene blir mindre. Fradragene er der av en grunn – man sier at man skal betale skatt etter evne, og denne ordningen reduserer verdien av disse fradragene ved at man øker skatten på bruttoinntekten, forklarer Lothe.

– Det går på tvers av et skatteevnesynspunkt.

Det er også varslet at de med inntekter over tre millioner kroner vil få høyere skatt, noe som kan oppnås med et høyere innslagspunkt på siste trinn i den nye skatten.

Ifølge NRK er regjeringens mål i skatteforslaget å senke skatten for næringslivet til 22 prosent i 2018. Dersom skattesatsen for arbeidstagere skal like langt ned må trinnskatten øke, eller skatteinntektene fra denne skatten gå kraftig ned de neste årene.