I 1984 åpnet Kulturhuset i Tromsø dørene for aller første gang. Siden da har det skjedd en hel del og Tromsø kommune har derfor innlemmet i sin kulturplan at det må avklares investeringsbehov for en førtiårsperiode. I den anledning inviterte de tirsdag representanter fra kulturlivet og brukere av huset for å komme med innspill på hva Kulturhuset bør være og hva det er behov for.

– Kulturhuset begynner å dra på årene og alle slike bygg må vedlikeholdes innimellom, og det er behov for renovering og større inngrep for å tilpasse bygget til moderne drift. Derfor jobber vi nå med å lage en plan for Kulturhusets fremtid, sier Kultur- og idrettssjef Lisa Hoen, som er en av initiativtakerne bak møtet, ettersom Kulturhuset eies av Tromsø kommune.

Vil at det skal brukes av flere

Kulturhuset brukes i dag av både amatører, elever, studenter, organisasjoner og profesjonelle.

foto
VIL HA INNSPILL: Lisa Hoen, kultur- og idrettssjef i Tromsø kommune ønsker innspill til hva som bør gjøres med Kulturhuset.

– Huset har et stort potensial på grunn av plasseringen sin og er et bygg som kommer til å stå seg over tid med flere fine vrimlearenaer. Noen av dem som jobber på Kulturhuset har tegnet en skisse hvor man bygger et ekstra tilbygg på plassen der hvor Arthur Arntzen-statuen står i dag, sier Hoen.

Kommunen ønsker i fremtiden at flere skal bruke huset til daglig.

– Dagens inngangsparti er litt unnselig og her ønsker vi å utvide. I tillegg ønsker vi å se til Kulturhuset i Stockholm som brukes som en folkelig arena og et offentlig rom på samme måte som biblioteket. Det tror vi kan være interessant, men da må man bygge ut på torget ved inngangen og utvide det som i dag kalles «forum».

I tillegg kan det være muligheter om en utvidelse sørover.

– Handelens Hus er foreløpig tom så det kan være mulig å utvide den veien for å få flere lagre og garderober. Det ble også diskutert vedrørende ideen om en ny etasje.

Flere perspektiver

En av dem som var til stede på møtet var Line Fusdahl, festivalsjef for Nordlysfestivalen. De bruker huset til flere ulike konserter og forestillinger under festivalen. Fusdahl mener man må se på utviklingen av Kulturhuset med to ulike perspektiver.

foto
FLERE RÅD: Line Fusdahl, leder for Nordlysfestivalen hadde flere innspill til hva som bør gjøres med Kulturhuset.

– Det ene er hvordan Kulturhuset kan utvikle seg i et byutviklingsperspektiv litt lengre fram i tid. De har en viktig rolle som et hjerte i kunst- og kulturformidlingen i byen. Byen har blitt mye større siden det ble bygget og det hadde vært morsomt og fått med byen på ideer til hvilke tiltak som kan gjøres for å gjøre Kulturhuset mer tilpasset dagens bruk.

Større på «Verkstedet»

Men det er likevel først og fremst småting haster mest.

– For vår del skulle vi gjerne sett at Verkstedet fikk et nytt ventilasjonsanlegg slik at man kan utnytte kapasiteten der bedre.

Verkstedet, som er Hålogaland Teaters tidligere verksted fra da de ble «huset» der, rommer i dag cirka 400 publikummere. Hadde ventilasjonsanlegget blitt skiftet ut kunne det blitt plass til 200 flere.

– Det hadde betydd mye for festivalen, og kunne potensielt bidratt til at vi kunne hatt flere konserter der i den størrelsesskalaen. I tillegg ønsker vi at det kommer flere garderober dit, slik det er nå hadde vi ikke plass til alle som hadde behov for garderobe og de måtte da bruke Lillescenen for å skifte. Det er ikke ideelt.

foto
BEHOV FOR OPPGRADERING: Det er en rekke tiltak som bør iverksettes for å gjøre Kulturhuset mer tilpasset moderne bruk.