Det er i forbindelse med forarbeidet til regjeringens planlagte stortingsmelding om reiseliv som Mæland ønsker å engasjere ungdommer i Troms, Akershus og Sogn og Fjordane.

– Vi må tørre å løfte blikket og se fremover. Jeg tror ungdommer har færre skylapper på enn vi som allerede jobber med og i næringslivet. De kommer ofte med friske og gode ideer og råd, sier Mæland.

Vekstbransje

Ifølge næringsministeren er reiselivsbransjen en av de raskest voksende næringene i hele verden – og Mæland vil at Norge skal være i forkant av utviklingen av næringen.

Derfor vil ungdommer fra de tre fylkene inviteres til såkalte gründer-camper der man skal drøfte hvordan reiselivsbransjen skal se ut i fremtiden.

I Troms er det det fylkeskommunale «Ungt entreprenørskap» som skal stå for det praktiske med disse campene, og med å strukturere og samle inn ungdommenes innspill.

Kreativitet

At ungdommer blir invitert inn i prosessen på denne måten er bare naturlig, sier næringsministeren.

– Jeg tror de unges tanker og kreativitet er et viktig bidrag i arbeidet med en ny reiselivspolitikk. Det er viktig å lytte til de yngre generasjonene. Derfor spør vi om råd fra de unge i Troms.

Det er dog ikke bare ungdommer som skal bidra i den videre prosessen med stortingsmeldingen.

Mælands departement – Nærings- og fiskeridepartementet – vil hente kunnskap og innspill fra en rekke hold og kanter.

Hektisk

Blant annet vil meldinger og erfaringer fra næringen selv spille en stor rolle i arbeidet med stortingsmeldingen, sier hun.

Mæland tror arbeidet med meldingen vil være omfattende.

– Det blir en hektisk vår og høst med mange gode innspill både fra næringen og fremtidens turister.

Reiselivsnæringen blir alt viktigere i Norge, viser den såkalte «verdiskapningsanalysen».

* Norsk reiselivsnæring har nesten 140 000 ansatte.

* Samlet årlig verdiskaping er på nesten 70 milliarder kroner.

* Reiseliv står for fem prosent av verdiskapingen i norsk næringsliv.

foto
INNSPILL: Næringsminister Monica Mæland vil ha innspill på hva som skal til for å gjøre norsk reiseliv enda mer attraktivt i fremtiden. Foto: Christer Pedersen
foto
NÆRINGSUTVIKLING: Reiselivet i Norge har en omsetning på 70 milliarder kroner årlig. Foto: Tor Farstad